Varför ska du anställa en 4H-ungdom? featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Varför ska du anställa en 4H-ungdom?

Via 4H:s arbetspooler kan du anställa ungdomar att göra små jobb som att städa, klippa gräs, räfsa, måla eller gå ut och gå med hunden. Här listar vi några orsaker till varför du ska anlita en 4H-ungdom!

 

Du hjälper unga att få sin första arbetserfarenhet 

För många är 4H:s arbetspool deras första jobb och deras första inkomst. Genom att ta emot uppdrag inom arbetspoolen lär ungdomarna sig arbetslivets spelregler tidigt och får värdefull erfarenhet som hjälper dem vidare i livet. 

Du anlitar en ungdom från din ort 

4H:s sysselsättning är viktig för det lokala samhället. Genom att anställa via den lokala 4H-föreningen anställer du en ungdom från din egen ort. Samtidigt får ungdomar en meningsfull sysselsättning. 

Ungdomar får färdigheter inom kundbetjäning 

Erfarenheter av kundbetjäning är en värdefull färdighet att ha. Under handledningen inför jobben och under uppdragen får ungdomarna social kompetens och färdigheter i kundrelationer. I en trygg miljö lär de sig att bemöta människor i olika åldrar, visa hänsyn och respekt gentemot kunden och lära sig att ta i beaktande kundens önskemål. 

Ungdomarna får bred kunskap inom olika praktiska färdigheter 

Uppdragen i arbetspoolen kan variera mycket. Ungdomarna går inledningsvis en introduktionskurs och får praktisk handledning. Under uppdragen lär sig ungdomarna genom att göra. 

Du får tid över till annat 

Genom att låta en ungdom ta hand om din gräsmatta, sköta städningen eller måla staketet får du tid över till annat roligt! 

Det är enkelt 
  1. Kontakta den lokala 4H-föreningen och berättar vilken typ av hjälp du skulle behöva. 
  2. Tillsammans med 4H-ledaren kommer ni överens om tidpunkt och arbetets omfattning. 
  3. 4H-ledaren kontaktar en ungdom som lämpar sig för uppdraget. 
  4. Efter arbetsuppdraget faktureras du enligt de arbetstimmar ungdomen jobbat. 
  5. 4H-föreningen sköter utbetalningen av lön åt ungdomarna. 
Back to top of page