4H-föreningarnas fiskeaktiviteter i sommar och höst lägger grund för nytt läromaterial featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

4H-föreningarnas fiskeaktiviteter i sommar och höst lägger grund för nytt läromaterial

Finlands svenska 4H:s utbildningsprojekt Fiskeskolan har nu startat sin pivotering av fiskeaktiviteter bland föreningarna under sommaren och hösten. Det ordnas läger, fisketävlingar och klubbar med fokus på fisken som resurs. Satsningen på de blåa näringarna har också märkts under årets matskolor, där man i Korsholms 4H till exempel har rensat fisk under vägledning av en sakkunnig från fiskeriförbundet. I Östnyland har matskolan metat och gjort besök hos en fiskförädlare samt bekantat sig med laxodling.

Omslagsbild: Kristinestads 4H som fiskade vid Storträsket.

Fiskeskolan är en satsning för att stärka barn och ungas aktiva medborgarskap och kunskaper inom fiske och de blåa näringarna. Projektet syftar till att öka ungas förståelse för det lokala fiskebeståndet, främja sjömanskap och höja kunskapen kring hållbar fiskanvändning. Genom praktiska övningar i fiske, besök av yrkesfiskare och aktiviteter kring hållbar fiskevård får deltagarna möjlighet att lära sig om och engagera sig i de blåa näringarna på ett praktiskt och roligt sätt.

Pivotering och materialutveckling
Under 2024 pågår pivotering där vi samlar erfarenheter från fiskeaktiviteter som grund för nytt läromaterial och handledarmaterial. Detta arbete är avgörande för att säkerställa att utbildningen blir relevant och engagerande för deltagarna. Målet är att inkludera Fiskeskolan som en central del av vår nationella verksamhet från och med 2025. Vi samlar de befintliga aktiviteterna och utvecklar nya aktiviteter jämte material inom ramen för Fiskeskolans koncept för att säkerställa kvalitet och kunskapsförsörjning bland barn, unga och ledare.

Främjar hållbar utveckling och aktivt medborgarskap i kustområdet
Genom Fiskeskolan strävar vi efter att både besvara en ökad efterfrågan av fiskeaktiviteter bland barn och unga samt sprida de positiva erfarenheterna från pilotprojektet på Åland till fastlands-Finlands kustområden. Samtidigt slår vi ett slag för mat- och miljöfostran inom de blåa näringarna som komplement till en livskraftig landsbygdsutveckling i kustområdet.

För Finlands svenska 4H är Fiskeskolan ett högprioriterat projekt som kombinerar kunskap och forskning inom matfostran och hållbar utveckling. Vi skapar verksamhet för barn i landsbygd och skärgård på svenska, med en ökad aktivitet i städer med betydande svenskspråkig befolkning.

Fiskeskolans aktiviteter ordnas året om och planeras med långsiktighet för den nationella verksamheten. Tack vare erfarenheterna och kunskapen som redan finns inom föreningarna samt med hjälp av samarbetsnätverket inom projektet siktar vi på att lansera Fiskeskolan som helhet redan 2025.


Kom med i fiskeskolans aktiviteter!
Vi uppmuntrar alla fiskeintresserade barn och unga att delta i våra aktiviteter och bli en del av Fiskeskolan. För mer information om kommande evenemang och hur du kan komma med, kontakta projektledare Malin Vesterback på malin.vesterback@fs4h.fi eller 050-5296323.

Läs mer om Fiskeskolan på vår hemsida.

 

Back to top of page