Finlands svenska 4H:s styrelse

Anders Norrback, ordförande
Phone number+358 (0)9 432 3056

Annika Björk,  vice ordförande
Phone number+358 (0)40 583 6579

Marina Ekqvist
Phone number+358 (0)40 752 3901

Susann Rabb
Phone number+358 (0)50 539 8164

Annikka Selander
Phone number+358 (0)44 279 3125

Alf-Håkan Romar, Svenska lantbrukssällskapens förbund
Phone number+358 (0)44 589 8725

Styrelsens föredragande tjänsteman Bettina C. Lindfors, ställföreträdande verksamhetsledare, Fs4H.

Back to top of page