4H starkt för barn och unga

Finlands svenska 4H är centralorganisationen för den svenskspråkiga 4H-verksamheten. Lokal 4H-verksamhet för barn och unga erbjuds av våra 18 4H-föreningar i hela Svenskfinland, även på Åland.

Fs4H:s styrelse leds av riksdagsledamot Anders Norrback.

Den finskspråkig 4H-verksamheten tillhandahålls av Suomen 4H-liitto tillsammans med närmare 200 finskspråkiga 4H-föreningar i Finland.

Inom Finland svenska 4H ordnas årligen 1 600 klubbtillfällen,  1200 lägerdygn och 1 300 kurstimmar. Vidare förmedlar 4H-arbetspooler och 4H-företag drygt 10 000  arbetstimmar till ett värde av ca 100 000 euro i utbetalda löner.

 

 

 

Back to top of page

Pin It on Pinterest