Delta i nordiska & internationella 4H-aktiviteter

Unga 4H:are + 14 år har möjlighet att medverka både som deltagare och hjälpledare i läger och evenemang som ordnas i Norden. Vart annat år ordnas nordiskt 4H-läger av nordiska 4H-organisationer.  Nordisk ungdomsvecka ordnas årligen av Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng).

Vår europeiska plattform är Rural Youth Europe och dess nätverksaktiviteter riktar sig till 4H-unga +18 år. Årligen ordnas vår- och höstseminarium samt European Rally (ungdomssamling) i Europa.

Vidare har du som 18-29 år möjlighet att se världen genom 4H-utbyte (IFYE utbytesprogram). De ungas deltagande i nordiska och europeiska evenemang koordineras av Fs4H inom ramen för 4H-Akademin. Information om evenemangen publiceras i Fs4H:s kalender.

Nordiskt 4H-läger

Nordiskt 4H-läger ordnas var annat år runt om i Norden. År 2023 välkomnar 4H Oppland unga till Nordiskt 4H-läger i Lom, Norge 8.-15. juli. En oförglömlig lägervecka väntar dig som fyllt eller fyller i år 14 år, tillsammans med 1 000 andra 4H:are från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Övernattning i egna tält, lägermys och en massa roliga, lärorika aktiviteter om dagarna. Lägret är ett bra tillfälle att få kontakt med unga 4H:are från hela Norden. Med på lägret tillsammans med de unga deltagarna, åker vuxna handledare från Finlands svenska 4H. Med ryms 20 unga deltagare samt några vuxna handledare från Fs4H. Gemensam resa ordnas för lägerdeltagare jämte ledare från Finlands svenska 4h och Suomen 4H-liitto.

Nordisk ungdomsvecka

Den nordiska ungdomsveckan arrangeras varje år i något av de nordiska länderna. År 2023 samlades unga i ålder 14-29 år på Grönland i temat Fredssoppa – samexistens i ett mångfaldigt samhälle. Nordisk ungdomsvecka ordnas av Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng).

Rural Youth Forum

Under våren 2023 för unga +18 år ordnas RYE vårseminarium i Ungern, i augusti ordnas European Rally (ungdomssamling) i Österrike samt i november RYE höstseminariumi georgien.

4H-utbyte (IFYE utbytesprogram)

Vill du som 4H:are + 18 år åka utomlands och uppleva en annan kultur? Via 4H -utbyte (IFYE) kan du enkelt, förmånligt och säkert åka på utbyte till olika europeiska länder, USA, Kanada och Taiwan. 4H-utbytenas längd varierar från 3 veckor till 6 månader. Ansökan till 4H-utbyte är öppen årligen i december. Se nyhet om ansökan till IFYE-utbyte 2023.  4H-utbytena i Finland koordineras av Suomen 4H-liitto i samarbete med Finlands svenska 4H.

Ta kontakt!
Vid frågor om Fs4H:s nordiska och internationella verksamhet kontakta Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

 

 

 

Back to top of page

Pin It on Pinterest