Nordiska & internationella aktiviteter

Unga 4H:are + 14 år har möjlighet att medverka både som deltagare och hjälpledare i läger och evenemang som ordnas i Norden. Det nordiska 4H-lägret ordnas av nordiska 4H-organisationer vart annat år. Nordisk Ungdomsorganisation ordnar bl.a. nordisk ungdomsvecka sommartid i Norden. Den europeiska plattformen är Rural Youth Europe och dess nätverksaktiviteter riktar sig till +18 åriga unga. De ungas deltagande i nordiska och europeiska evenemang koordineras av Fs4H inom ramen för 4H-Akademin.

Nordiskt 4H-läger

Välkommen! 4H Oppland bjuder in unga till Nordiskt 4H-läger i Lom, Norge 8.-15.7.2023. En oförglömlig lägervecka väntar dig som fyllt eller fyller i år 14 år, tillsammans med 1 000 andra 4H:are från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Övernattning i egna tält, lägermys och en massa roliga, lärorika aktiviteter om dagarna. Lägret är ett bra tillfälle att få kontakt med unga 4H:are från hela Norden. Med på lägret tillsammans med de unga deltagarna, åker vuxna handledare från Finlands svenska 4H.

Anmälan är öppen 14.2-30.4.2023 på Fs4H:s evenemangskalender. 
Med ryms 20 unga deltagare samt några vuxna handledare från Fs4H.

Nordiska ungdomsveckan

Den nordiska ungdomsveckan arrangeras varje år i något av de nordiska länderna. År 2023 ordnas ungdomsveckan på Grönland. Mer information och anmälan publiceras under våren i Fs4H:s evenemangskalender.

Rural Youth Forum

Under våren 2023 för unga +18 år ordnas RYE vårseminarium i Ungern, i augusti ordnas European Rally (ungdomssamling) i Österrike samt i november RYE höstseminarium. Mer information och anmälan publiceras under våren i Fs4H:s evenemangskalender.

IFYE- utbytesprogram

Vill du som 4H:are + 18 år ha en minnesvärd sommar? Vill du åka utomlands och uppleva en annan kultur? Via 4H kan du enkelt, förmånligt och säkert åka på utbyte till olika europeiska länder, USA, Kanada och Taiwan. 4H-utbytenas längd varierar från 3 veckor till 6 månader. Ansökan är öppen årligen i december, se nyhet om ansökan till IFYE-utbyte 2023. IFYE-utbytena i Finland koordineras i samarbete mellan Fs4H och Suomen 4H-liitto.

Ta kontakt!
Vid frågor om Fs4H:s nordiska och internationella verksamhet (läger, evenemang, nätverkssamarbete) kontakta Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

 

 

 

Back to top of page

Pin It on Pinterest