Delta i nordiska & internationella 4H-aktiviteter

4H-unga 14 år fyllda har möjlighet att delta i nordiska läger och evenemang. Vart annat år ordnas nordiskt 4H-läger och arrangörskapet roterar mellan de nordiska 4H-organisationerna. Nästa nordiska 4H-läger ordnas år 2025 i Sverige. Vidare har 4H-unga möjlighet att delta i Nordisk ungdomsvecka som ordnas årligen av Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng).

Vår europeiska plattform är Rural Youth Europe och dess nätverksaktiviteter riktar sig till 4H-unga vuxna +18 år. Årligen ordnas vår- och höstseminarium samt European Rally ( europeisk ungdomssamling) runt om i Europa.

Vidare har du som 18-29 år möjlighet att se världen genom 4H-utbyte (IFYE utbytesprogram).

4H-ungas deltagande i nordiska och europeiska evenemang samt i 4H-utbyte, koordineras av Fs4H inom ramen för 4H-Akademin. Information om evenemangen jämte ansökan/anmälan publiceras i Fs4H:s kalender.

Nordiskt 4H-läger

Nordiskt 4H-läger ordnas var annat år runt om i Norden. År 2023 välkomnar 4H Oppland unga till Nordiskt 4H-läger i Lom, Norge 8.-15. juli. En oförglömlig lägervecka tillsammans med 1 000 andra 4H:are från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Övernattning i egna tält, lägermys och en massa roliga, lärorika aktiviteter om dagarna. Lägret är ett bra tillfälle att få kontakt med unga 4H:are från hela Norden. Med på lägret tillsammans med de unga deltagarna, åkte vuxna 4H-ledare från Finlands svenska 4H.

Nästa gång ordnas nordiskt 4H-läger år 2025 och Sveriges 4H står i tur som värdorganisation.

Den finländska deltagargruppen jämte ledarna på det nordiska 4H-lägret i Loma, Norge 2023.

Den nordiska ungdomsveckan arrangeras varje år i något av de nordiska länderna. År 2023 samlades unga i ålder 14-29 år på Grönland i temat Fredssoppa – samexistens i ett mångfaldigt samhälle. Nordisk ungdomsvecka ordnas av Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng).

Europeiska ledarseminarier och ungdomssamling

Under år 2024 har 4H-unga möjlighet att delta i Rural Yout Europe’s olika aktiviteter för + 18 år unga vuxna runt om i Europa. Under året ordnas vårseminarium, höstseminarium samt europeisk ungdomssamling.

4H-utbyte (IFYE)

4H-utbytesprogram (IFYE) erbjuder unga vuxna + 18 år inom 4H, möjlighet att uppleva nya kulturer världen över.  4H-utbytenas längd varierar från 3 veckor till 6 månader. Ansökan till 4H-utbyte är öppen årligen i december.  4H-utbytena i Finland koordineras av Suomen 4H-liitto i samarbete med Finlands svenska 4H.

Ta kontakt!
Vid frågor om Fs4H:s nordiska och internationella verksamhet kontakta Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

 

 

 

Back to top of page