Trygg 4H-hobby

En trygg 4H-hobby är varje barn och ungas rättighet. Vi uppmärksammar trygghet i all 4H-verksamhet. Under våren 2024 förnyas Trygg i 4H-anvisningen för att främja barns och ungas välbefinnande inom 4H-verksamheten.

Inom 4H står trygghet i centrum för allt vi gör. Vi strävar efter att skapa en miljö där barn, unga och ledare, oavsett ålder eller bakgrund, känner sig trygga och välkomna.  Trygg i 4H-anvisningen inkluderar riktlinjer och praxis för trygghet, såsom säkerhetsplan för evenemang samt principer för tryggare rum både fysiskt och digitalt.

Varje 4H-förening har en utvald säkerhetsansvarig för att hantera ärenden relaterade till barns och ungas säkerhet och trygghet.

Vid trygghetsfrågor inom Finlands svenska 4H vänligen kontakta Bettina C. Lindors, som även ansvarar för utvecklingsarbetet med anvisningen. Varje 4H-förening har en utvald säkerhetsansvarig för att hantera ärenden relaterade till barns och ungas säkerhet och trygghet.

Ta del av säkerhetsplan för 4H-evenemang (pdf ladda ned)

Principer för tryggare rum fysiskt

Genom att följa principerna för tryggare rum skapar vi en 4H-verksamhet som känns trygg för var och en, såväl på fysiska träffar som i digitala rum.

Grundidén är att etablera gemensamma spelregler för hur vi bemöter varandra på ett positivt och bejakande sätt, så att alla kan delta som sig själv. Principerna för tryggare rum presenteras i början av evenemanget eller mötet. Principerna kan justeras till den aktuella situationen, evenemanget eller mötet.

Var och en har rätt att vara sig själv och bli hörd på det här evenemanget.

Därför följer vi dessa principer för tryggare rum i fysiska sammanhang:

 • Vi är öppna. Vi möter nya ämnen och personer fördomsfritt; varje ny sak och situation som kommer emot är en chans att lära sig och utvecklas.
 • Vi gör vårt bästa för att inte anta saker om andra. Vi gör inte antaganden t.ex. gällande andras identitet, kön, sexualitet, bakgrund, erfarenhet, socioekonomisk ställning, familjeförhållanden eller livssituation. Vi antar inte att alla tänker som en själv eller kan/vill göra vad en gör.
 • Vi respekterar varandra och uppskattar mångfalden i vår gemenskap. Vi ger utrymme för varandra så att alla kan göra sig hörda.
 • Vi ingriper. Om vi blir vittne till trakasserier eller annat osakligt beteende, så ingriper vi. Vi är inte tysta och ser på. Våld, trakasserier eller respektlöshet tillåts inte.
 • Vi respekterar varandras personliga utrymme och gränser (fysiska, psykiska, emotionella och eventuella andra gränser).
 • Vi uppmuntrar. Vi tar ansvar även för de andra deltagarnas upplevelser, vi bidrar till en positiv stämning och uppmuntrar varandra.
 • Vi litar på varandra och är pålitliga.

Principer för tryggare rum i sociala medier och andra digitala forum

Var och en har rätt att vara sig själv och bli hörd i alla 4H-sammanhang, även i digitala rum. Därför följer vi dessa principer för tryggare rum:

 • Vi är öppna. Vi möter nya ämnen och personer fördomsfritt; varje ny sak och situation som kommer emot är en chans att lära sig och utvecklas.
 • Vi gör inte antaganden t.ex. gällande andras identitet, kön, sexualitet, bakgrund, erfarenhet, socioekonomisk ställning, familjeförhållanden eller livssituation. Vi antar inte att alla tänker som en själv eller kan/vill göra vad en gör.
 • Vi respekterar varandra och uppskattar mångfalden i vår gemenskap. Vi ger utrymme för varandra så att alla kan göra sig hörda.
 • Vi ingriper. Om vi blir vittne till trakasserier eller annat osakligt beteende, så ingriper vi. Vi är inte tysta och ser på.
 • Vi uppmuntrar. Vi tar ansvar även för de andra deltagarnas upplevelser, vi bidrar till en positiv stämning och uppmuntrar varandra.
 • Vi är tillåtande. Det är tillåtet att missta sig och fråga. Vi är redo att omvärdera våra uppfattningar om vi får mer information

För 4H-klubbar: 4H-hobby – En trygg plats för alla

 • Jag respekterar och uppmuntrar

Jag hälsar på alla. Alla får vara sig själv. Jag rör inte, vid en annan person eller dess saker, utan lov. Jag uppmuntrar andra.

 • Jag lyssnar och lär mig

Jag kommer ihåg att ge alla egen tur. Jag vet inte vad andra tänker, utan lyssnar vad den andra har att säga. Jag är färdig att lära mig nytt.

 • Jag mobbar inte

Jag gör inte narr, illa eller skämmer ut någon annan på flit. Jag tar alla med i den gemensamma aktiviteten, men tvingar inte. Jag ingriper eller berättar till verksamhetsledaren, om jag hör eller ser mobbning.

 • Jag ber om ursäkt

Jag ber om ursäkt, om jag gör någon illa, fastän det var av misstag. Jag försöker lära mig av mina misstag och göra annorlunda nästa gång.

 • Jag slappnar av

Jag deltar i verksamheten på ett avslappnat vis. Jag litar på att alla följer dessa instruktioner och jag kan lugnt vara mig själv.

***

Varje 4H-evenemang eller klubb har en egen säkerhetsplan som klubbledaren går igenom med verksamhetsledaren i föreningen på förhand.

Säkerhetsansvarig i föreningen är verksamhetsledaren.

Ladda ned 112 appen i mobilen – vid nödsituationer ring 112 och verksamhetsledaren.


Tilläggsinformation ges av Bettina C. Lindfors, säkerhetsansvarig, utvecklingsansvarig för Trygg i 4H-anvisningen, Fs4H, 040 920 9810.

 

 

Back to top of page