Ungas ledarskapsprogram

En mångårig ledarskapsskola för våra unga.

Inom 4H-föreningarna finns många unga 14-åringar och uppåt som ansvarar för en egen klubb. Dessa klubbledare handleds av föreningens verksamhetsledare och deltar på lokala klubbledarutbildningar. Vart annat år arrangerar Finlands svenska 4H en nationell klubbledarutbildning omfattande ett veckoslut teori och praktiska övningar samt praktik.

När en medlem blir 16 år har hon möjlighet att delta på nordiska seminarier och så småningom på såväl nordiska- som europeiska ledarskolor inom ramen för FS4H:s internationella plattformars verksamhet.
Medlemmarna i 4H har en hel del möjligheter till ledarskapsutbildning liksom även till att praktiskt öva ledarskap (klubbar, läger etc).

De ungas ledarskapsprogram är en serie av utbildningar som bygger på varandra och varvas med praktiskt arbete. Kurserna går från lokalt, till regionalt, till nationellt, till nordiskt och slutligen till internationellt. Möjliga arbetsuppgifter blir tillgängliga an efter som medlemmen avancerar till nya nivåer. Från hjälpledare på klubbar, till klubbledare, till lokala lägerhjälpledare, till lägerledare, till nordiska 4H grupplägerledare, till europeiska Rally team ledare.

 

4H-Akademin formar framtidens ledare och fostrar framtidens 4H-ledare.

Back to top of page

Pin It on Pinterest