Ungas ledarskapsprogram 4H-Akademin

En mångårig ledarskapsskola för våra 4H-unga.

Inom 4H-föreningarna finns många unga 14-åringar och uppåt som ansvarar för en egen 4H-klubb. Dessa klubbledare handleds av föreningens verksamhetsledare. Årligen arrangerar Finlands svenska 4H en nationell 4H-klubbledarutbildning omfattande ett veckoslut teori och praktiska övningar. Utbildningen följs av praktik som klubbledare i den lokala 4H-föreningen. De unga klubbledarna inbjuds till det nationella klubbledarnätverket som koordineras av Fs4H. De unga deltar i utvecklandet av ungas lärande inom 4H-Akademin.

För 4H-unga + 14 år öppnas även dörrarna till nordiska och internationella 4H-aktiviteter. Fs4H har möjlighet till deltagande i nordiska 4H-läger som ordnas vart annat år runt om i Norden.

När en medlem blir 16 år har hen möjlighet att delta på nordiska seminarier och så småningom på såväl nordiska- som europeiska ledarskolor inom ramen för FS4H:s internationella plattformars verksamhet.

De ungas ledarskapsprogram är en serie av utbildningar som bygger på varandra och varvas med praktiskt arbete. Kurserna går från lokalt, till regionalt, till nationellt, till nordiskt och slutligen till internationellt. Möjliga arbetsuppgifter blir tillgängliga an efter som medlemmen samlar mer erfarenhet och kompetens inom föreningen som inom Fs4H. Från hjälpledare på klubbar till 4H-klubbledare, till lokala lägerhjälpledare, till lägerledare, till deltagare och gruppledare på nordiskt 4H-läger, till deltagare och teamledare för europeiska ungdomssamlingar och ledarskapsprogram.

 

4H-Akademin formar framtidens ledare och fostrar framtidens 4H-ledare.

Back to top of page