Samarbete ger mervärde

Finlands svenska 4H samverkar smidigt med andra aktörer för barn och ungas väl samt för utvecklingen av 4H-verksamheten.

Vi värdesätter högt såväl dialog och erfarenhetsutbyte, som gemensam, konkret verksamhet. Fs4h är en aktiv part i tvärsektoriella nätverk som sammanför offentliga, privata och tredje sektorns aktörer. Detta är också viktigt då vi påverkar i samhällsfrågor, som tangerar barn och ungas hållbara verklighet.

De bästa resultaten nås tillsammans. Fs4H:s röst är stark inom den nordiska och globala gemenskapen.

 

 

 

 

Back to top of page