Rejäl Handling -säckinsamlingen koordineras av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland. Säckinsamlingen är en betydande gärning för cirkulär ekonomi i Finland. Säckinsamlingen förverkligas av lokala 4H-föreningar samt sysselsätter ungdomar på orten.

Sedan starten 1975 har över 40 miljoner kilo plast samlats in för återvinning. Under säckinsamlingen 2023 återvanns totalt 744 000 kilo gödsel- och utsädessäckar från de finländska gårdarna.

Jordbrukarna gör en miljögärning genom att hämta plast för återvinning till olika insamlingspunkter, som upprätthålls av 4H-föreningarna i kommunerna. Samtidigt stöder jordbrukarna den lokala 4H-föreningens verksamhet och de ungas möjlighet till arbetslivserfarenheter.

I säckinsamlingen deltar Yara Finland, Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och 4H-föreningarna samt Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen, Tilasiemen, A-Rehu, Lassila & Tikanoja, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk. Det är kostnadsfritt för jordbrukarna att hämta säckar till säckinsamlingen.

Säckinsamlingen fortsätter år 2023
och de exakta insamlingspunkterna samt tidpunkterna i Svenskfinland hittas i höger kolumn.

Läs pressmeddelande 21.11.2023: Jordbrukarna hämtade 774 000 kilo plast till 4H:s insamlingspunkter

Se pressmeddelande 4.5.2023 ”Rejäl Handling -säckinsamlingen startar igen och gynnar cirkulär ekonomi”

Till säckinsamlingen mottas

 1. Yaras gödselsäckar stor- och småsäckar och skyddshuvor från gödselpallar, samt följande gödselsäckar från andra tillverkare: A-Rehus gödselsäckar
 2. Utsädesstorsäckar: Hankkija, Lantmännen Agro,  Tilasiemen och Peltosiemen
 3. Storsäckar och småsäckar för foder: Hankkija, A-Rehu och Lantmännen Agro

Till insamlingen mottas inte:

 • säckar från andra tillverkare
 • papperssäckar
 • sträckfilm och plansilofilm för ensilage
 • olika dunkar
 • andra plaster och avfall

När du för säckar till insamlingspunkten

Säckarna ska vara packade enligt anvisningarna för småsäckar, huvor, och storsäckar när de förs till mottagningsplatsen. Har du inte själv möjlighet att packa säckarna så kan du ta kontakt med den lokala 4H-föreningen på orten och höra dig för om de har någon 4H-ungdom som kan utföra arbetet.

Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar samlas in för återvinning. Storsäckar samlas in för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet och meddela 4H-föreningen! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

Så här packar du dina säckar

Småsäckar (40 kg och 25 kg)

49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde, som borde vara öppnad i kortändan för att packandet ska lyckas. Andra plaster än småsäcksplast får inte användas eftersom säckarna används som råvara för nya säckar.

Tips: Småsäckarna är enklare att packa om man klipper upp den 49:e säcken på tre sidor så att den endast hänger fast i en kort sida. Då får man ett långt paketeringsplast som man rullar de 48 säckarna i. Efter det sätter man in hela rullen i en i kortändan uppklippt småsäck.

Plasthuvor

”Krymplastet” d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna radas 3-6 på varandra och rullas ihop så att de ryms i en, i kortändan uppklippt småsäck. Behöver inte bindas.

Storsäckar

 1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
 2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
 3. Bind ihop 5-20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.

Ta del av video om rätt hantering av säckar, gäller för år 2023 och 2022.

Back to top of page