Rejäl Handling -säckinsamling 2024

Rejäl Handling -säckinsamlingen koordineras av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland. Säckinsamlingen fortsätter år 2024 och förverkligas lokalt av 4H-föreningarna runt om i Finland.  Rejäl Handling är en betydande gärning för cirkulär ekonomi och som sysselsätter hundratals 4H-unga.

Sedan starten 1975 har över 40 miljoner kilo plast samlats in för återvinning. Under säckinsamlingen 2023 återvanns totalt 744 000 kilo gödsel- och utsädessäckar från de finländska gårdarna.

Vid Rejäl Handling -säckinsamlingen hämtar jordbrukarna tomma gödsel-, utsädes- och fodersäckar för återvinning till 4H-föreningarnas insamlingspunkter runt om i Finland. Insamlingspunkterna sysselsätter 4H-unga lokalt. Insamlingens huvudsamarbetspart Yara Finland ordnar med transporten av säckarna för återbruk.

Information om insamlingspunkterna, anvisningar om rätt förpackning av säckarna samt vilka säcksorter som mottas hittas på denna webbsida. Via sökfunktionen i höger kolumn kan jordbrukaren leta efter närmaste insamlingspunkt enligt ortens namn eller 4H-förening. Det är avgiftsfritt för jordbrukarna att hämta säckarna till insamlingen. Rejäl Handling -säckinsamlingen pågår från maj till augusti, de exakta insamlingstidpunkterna varierar från ort till ort runt om i landet.

Rätt förpackning av de olika säckarna underlättar de ungas arbete på 4H:s insamlingspunkter. Nedan på websidan finns en video som guidar i rätt förpackning av gödselsäckar.

Under senaste årtionden har tiotals miljoner kilo plastsäckar samlats ihop inom 4H:s Rejäl Handling.  Det är en stor miljögärning i Finland. Säckinsamlingen har ordnats sedan år 1975.

Säckinsamlingen erbjuder unga värdefulla möjligheter till sommarjobb lokalt. Till insamlingspunkterna sysselsätts speciellt unga under 18 år via 4H-föreningarna.

Intäkterna av Rejäl Handling -säckinsamlingen används till de medverkande ungas löner samt till stödjande av ungdomsarbetet i 4H-föreningarna.

Rejäl Handling -säckinsamlingens beskyddare är kanslichef Pekka Pesonen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Säckinsamlingen arrangeras av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna samt Yara Finland. I säckinsamlingen medverkar även Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen, Tilasiemen, Landsbygdens Folk och Maaseudun Tulevaisuus.

Tilläggsinformation om Rejäl Handling -säckinsamlingen i Svenskfinland ges av Bettina C. Lindfors, Fs4H, 040 920 9810.

Läs pressmeddelande 7.5.2024Rejäl Handling -säckinsamlingen startar – en konkret miljögärning som sysselsätter 4H-unga”.

Ladda ned affisch Rejäl Handling -säckinsamling 2024

Läs pressmeddelande 21.11.2023 ”Jordbrukarna hämtade 774 000 kilo plast till 4H:s insamlingspunkter”.

Till säckinsamlingen mottas

 1. Yaras gödselsäckar stor- och småsäckar och skyddshuvor från gödselpallar, samt följande gödselsäckar från andra tillverkare: A-Rehus gödselsäckar
 2. Utsädesstorsäckar: Hankkija, Lantmännen Agro,  Tilasiemen och Peltosiemen
 3. Storsäckar och småsäckar för foder: Hankkija, A-Rehu och Lantmännen Agro

Till insamlingen mottas inte:

 • säckar från andra tillverkare
 • papperssäckar
 • sträckfilm och plansilofilm för ensilage
 • olika dunkar
 • andra plaster och avfall

När du för säckar till insamlingspunkten

Säckarna ska vara packade enligt anvisningarna för småsäckar, huvor, och storsäckar när de förs till mottagningsplatsen. Har du inte själv möjlighet att packa säckarna så kan du ta kontakt med den lokala 4H-föreningen på orten och höra dig för om de har någon 4H-ungdom som kan utföra arbetet.

Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar samlas in för återvinning. Storsäckar samlas in för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet och meddela 4H-föreningen! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

Så här packar du dina säckar

Småsäckar (40 kg och 25 kg)

49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde, som borde vara öppnad i kortändan för att packandet ska lyckas. Andra plaster än småsäcksplast får inte användas eftersom säckarna används som råvara för nya säckar.

Tips: Småsäckarna är enklare att packa om man klipper upp den 49:e säcken på tre sidor så att den endast hänger fast i en kort sida. Då får man ett långt paketeringsplast som man rullar de 48 säckarna i. Efter det sätter man in hela rullen i en i kortändan uppklippt småsäck.

Plasthuvor

”Krymplastet” d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna radas 3-6 på varandra och rullas ihop så att de ryms i en, i kortändan uppklippt småsäck. Behöver inte bindas.

Storsäckar

 1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
  (Pilotering med särskiljande av inner och yttersäck genomförs i några finskspråkiga 4H-föreningar 2024)
 2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
 3. Bind ihop 5-20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.

Ta del av videon om rätt hantering och packning av säckar, gäller även för år 2024:

Back to top of page