Finlands svenska 4H

Finlands svenska 4H on valtakunnallisesti toimiva ruotsinkielinen nuorisojärjestö. 4H auttaa 7-29 vuotiaita lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen tekemällä oppien. Paikallista 4H-toimintaa tarjoaa 18 eri 4H-yhdistystä kaikkialla ruotsinkielisillä alueilla Suomessa, myös Ahvenanmaalla. Suomenkielistä 4H-toimintaa järjestää Suomen 4H-liitto.

Lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tekemällä oppimiseen 4H:ssa, jossa opetellaan uusia taitoja ja sosiaalisia kohtaamisia. Arvostamme käytännön tietoa, työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. 4H-toiminta kehittää myös nuorten johtamistaitoja. 4H-Akatemiassa nuorten oppiminen tulee näkyväksi opintopisteiden, digitaalisten osaamismerkkien ja pohjoismaiseen ja kansainväliseen toimintaan osallistumisen kautta.

Finlands svenska 4H edistää lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Arvostamme suuresti sekä vuoropuhelua ja kokemusten vaihtoa että yhteistä, konkreettista toimintaa. Finlands svenska 4H on aktiivinen toimija poikkihallinnollisissa verkostoissa, jotka yhdistävät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Tämä on tärkeää myös vaikuttaessamme yhteiskunnallisiin asioihin, jotka liittyvät lasten ja nuorten vastuulliseen elinympäristöön. Parhaat tulokset saavutetaan yhdessä. Finlands svenska 4H:n ääni on vahva pohjoismaisessa ja globaalissa yhteisössä.

Back to top of page