Gruppträffar för tjejer och killar

Flera av de lokala 4H-föreningar ordnar träffar för flickor och pojkar i högstadieåldern. Under träffarna tar man upp teman via diskussioner, rollspel, att umgås och ha det roligt. Samarbetsövningar och gemensamma aktiviteter står alltid i fokus.

Under träffarna riktade till högstadieflickor och – pojkar diskuteras aktuella teman. Det kan handla om vänskap, självkänsla, mobbning, familj, olika kulturer, kärlek och sex eller något helt annat. Det kan lika gärna vara resor, utfärder och skogliga aktiviteter eller annat som intresserar. Allt utgående från deltagarnas önskemål och behov. Att prata, umgås, trivas och ha det roligt är det viktigaste.

Hör dig för med den egna lokala 4H-föreningen vad som ordnas just för dig eller om du önskar uppstart av en killgrupp eller tjejgrupp på orten där du bor.
Back to top of page