Validerade 4H-kurser gynnar de unga

Inom 4H-Akademin synliggörs de ungas lärande inom Finlands svenska 4H. Då de unga deltar i 4H-kurser kan de få tillgodo studiepoäng i fortsatta utbildningar, exempelvis för valfria kurser i gymnasiet samt yrkesinriktade utbildningar.

Finlands svenska 4H samarbetar med SFV:s Studiecentral för att kunna erbjuda 4H-medlemmarna möjlighet till validerade kurser och utbildningar jämte kursintyg med en studiepoängsrekommendation.

För närvarande erbjuder vi följande validerade 4H-kurser för unga inom 4H-Akademin:

4H Körkortet till arbetslivet, 0,5 sp

4H körkortet till arbetslivet är avsedd för unga + 13 år.  Kursen ger dig färdigheter och kunskap i  hur man söker ett jobb, om vad arbetslivsfärdigheter innebär samt om kundbemötande.

Validerad kurs – upplägg och innehåll
Körkort till arbetslivet PDF (på lättspråk)

4H Företagaren, 7 sp

4H Företagare ger unga i ålder 13-28 år möjlighet att pröva på ett småskaligt företagande. Varje 4H företagare har en egen handledare i den lokala 4H-föreningen. Efter genomförd kurs och praktisk aktivitet, kan du synliggöra ditt lärande genom ansökan via Fs4H om validerat kursintyg 7 sp som kan räknas till godo i dina studier.

Validerad kurs – upplägg och innehåll
4H Företagaren handbok

4H klubbledarutbildningen, 2 sp

4H klubbledarutbildningen är avsedd för dig som är +14 år och medlem i 4H-föreningar. Finlands svenska 4H ordnar årligen klubbledarutbildningen under ett veckoslut. Utbildningen samlar unga i ålder 14-17 år från 4H-föreningar i hela Svenskfinland. Efter avslutad utbildning genomför du en praktik hos den lokala 4H-föreningen under handledning av verksamhetsledaren. Efter godkänd praktikperiod erhåller du ett validerat kursintyg med rekommendation om 2 studiepoäng av Fs4H. Nu är du redo att fungera som 4H-klubbledare.

Validerad kurs – upplägg och innehåll
Upplägg och innehåll

4H i Trädgården, 2 sp 

Kursen riktar sig till dig som är 14 år fyllda och som vill arbeta med olika gårds- och trädgårdsskötselarbeten. Kursmodulerna genomförs i en riktig arbetsomgivning under ledning av sakkunniga i branschen. Som metod används ”att lära genom att göra”. I handboken finns information som fungerar som ditt stödmaterial. Redan efter en kursmodul kan du få sysselsätta dig med de arbeten du lärt dig, via 4H-föreningen.
Då du deltagit i  alla kursmoduler, har du möjlighet att sysselsätta dig med många olika slags gårds- och trädgårdsarbeten.

Validerad kurs – upplägg och innehåll
Handbok och kursmaterial

 

4H i Skogen, 2 sp 

För dig som är + 14 år ( + 16 år rekommendation) och intresserad av olika arbeten i

skogen. Under kursen lär du dig bland annat om växtplatserna i skogen, de vanligaste trädslagen, plantering och slyröjning.

Validerad kurs – upplägg och innehåll
Handbok och kursmaterial

 

 

Grattis! Efter slutförd och godkänd  kurs kan du ansöka om intyg över studiepoängsrekommendationer. Detta gör du genom att fylla i följande ansökningsblankett:

 

Back to top of page