Validerade 4H-utbildningar och -kurser

Vi vill genom att validera våra olika kurser möjliggöra för 4H-medlemmen att få tillgodo studiepoäng i fortsatta utbildningar, till exempel för valfria kurser i gymnasiet men även vid t.ex. yrkesinriktade utbildningar. Målsättningen är att överlag synliggöra det lärande som sker inom tredje sektorn.

FS4H samarbetar med SFV:s Studiecentral för att kunna erbjuda medlemmarna ett intyg med en studiepoängsrekommendation.

För att få intyget ska alla moduler vara avklarade och praktiken vara genomförd.

4H Klubbledarutbildningen, 2 sp

4H-klubbledarutbildningen är avsedd för dej som är 14 eller äldre och medlem i någon av våra 4H-föreningar. Utbildningen arrangeras från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag så, att deltagarna och utbildarna tillbringar veckoslutet tillsammans. Genom detta stimulerar vi nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna – något som du säkert har nytta av i ditt framtida jobb.

Efter avslutat utbildningsveckoslut skall du utföra en 8 timmars praktik i föreningen. Föreningens verksamhetsledare ansvarar för din praktiktid. Efter genomförd praktik får du ditt kursintyg och är redo för att fungera som 4H-klubbledare.
4H-klubbledarutbildningarna arrangeras av Finlands svenska 4H i samarbete med 4H-föreningarna. Föreningarna ansvarar för din praktik och hjälper dej i ditt jobb som 4H-klubbledare.
Klubbledarutbildningen arrangeras vanligtvis vartannat år, på hösten.

Nästa utbildning genomförs våren 2023 med gemensam uppföljning och nätverkande under ett år fram till följande klubbledarutbildning inom ramen för 4H-akademin. Klubbledarutbildningen förbereder ungdomarna för medverkan i nordiskt och internationellt samarbete inom 4H-rörelsen.

Validerad kurs – upplägg och innehåll
Upplägg och innehåll

4H Körkortet till arbetslivet 0,5 sp

4H körkortet till arbetslivet är avsedd för +13 -åringar och ger dig färdigheter och kunskap i  hur man söker ett jobb, om vad arbetslivsfärdigheter innebär samt om kundbemötande.

Validerad kurs – upplägg och innehåll

Handbok och kursmaterial

 

4H i Trädgården, 2 sp 

Kursen riktar sig till dig som är 14 år fyllda och som vill arbeta med olika gårds- och trädgårdsskötselarbeten. Kursmodulerna genomförs i en riktig arbetsomgivning under ledning av sakkunniga i branschen.
Som metod används ”att lära genom att göra”. I handboken finns information som fungerar som ditt stödmaterial.
Redan efter en kursmodul kan du få sysselsätta dig med de arbeten du lärt dig, via 4H-föreningen.
Då du deltagit i  alla kursmoduler, har du möjlighet att sysselsätta dig med många olika slags
gårds- och trädgårdsarbeten.

Validerad kurs – upplägg och innehåll

Handbok och kursmaterial

4H i Skogen, 2 sp 

För dig som är +14 år och intresserad av olika arbeten i skogen. Under kursen lär du dig bland annat om växtplatserna i skogen, de vanligaste trädslagen, plantering och slyröjning.

Validerad kurs – upplägg och innehåll

Handbok och kursmaterial

 

Grattis! Efter slutförd och godkänd  kurs kan du ansöka om intyg över studiepoängsrekommendationer. Detta gör du genom att fylla i följande ansökningsblankett:

 

Back to top of page

Pin It on Pinterest