Vad vi är

4H verksamheten startade i USA i början av 1900-talet. I dag finns 4H verksamhet i ett 80-tal länder.

I början av 1920-talet startade lokal 4H-verksamhet på landsbygden. År 1929 samlades den Finlandssvenska 4H-rörelsen under samma tak i.o.m. att Finlands svenska 4H grundades. Ändamålet med verksamheten inom den nyetablerade organisationen var att hos ungdomen skapa intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället.

I 4H lär sig barn och ungdomar genom att göra – ”learning by doing” är vårt sätt att förmedla kunskap. Vårt yttersta syfte är att barn och unga inom 4H växer till företagsamma individer med praktiskt kunnande och erfarenhet av arbetslivets spelregler. Vi producerar främst verksamhet inom branscherna jord- och skogsbruk, trädgård, hem och hushåll, miljö och naturskydd samt övriga landsbygdsnäringar.

Verksamheten genomsyras av pedagogiken ”att lära genom handling” och i all verksamhet värderar vi samarbete och omtanke om varandra, om miljön och om vår hälsa. FS4H strävar till att barnen och ungdomarna skall få positiva upplevelser, ett deltagande utan tävlan och en möjlighet till internationella kontakter. Vi erbjuder en trygg grogrund för växandet till företagsamhet och ansvarstagande.

Vår vision, verksamhet och metoder symboliseras av den gröna fyrklövern representerande självständigt tänkande (huvud), praktiska färdigheter (hand), medmänsklighet (hjärta) och ett sunt liv i en sund miljö (hälsa).

Vad vi gör

Den finlandssvenska 4H verksamheten är en kedja av aktiviteter. Aktiviteterna planeras och genomförs utgående från modellen tre steg till arbetslivet.

Tre stegs modellen innebär i att den unga medlemmen i första hand deltar i föreningarnas gruppverksamhet omfattande klubbverksamhet, läger, lekfulla tävlingar och egenaktiviteter. Vår gruppverksamhet, med målsättning att utveckla ett intresse för miljön, social kompetens samt nyfikenhet inför nytt, riktar sig i första hand till barn i åldern 8-12.

När medlemmen blir äldre vaknar frågor kring framtida utbildningsmöjligheter och yrkesval. Vi erbjuder äldre medlemmar möjlighet att delta på olika kurser kopplade till arbetslivsfärdigheter och olika yrkeskompetenser. Vi bjuder på roliga kurser från olika näringsområden – hem och hushåll, skogsvård, djurskötsel, hantverk, trädgård för att inte nämna traktorfärdighet och motorlära.

Under högstadietiden blir det aktuellt att fundera kring olika möjligheter till sysselsättning. Vi jobbar med att skapa kontakter till arbetslivet och företagandet. Vi förmedlar ungdomar till olika tjänster bl.a. flyghavreplockning, säckinsamling, trädgårdsarbete och hushållssysslor. Vi följer med den unga på hennes första arbetsuppdrag och ger personlig handledning i arbetet och i kundbemötandet. Det är tryggt att ta de första arbetslivsstegen i 4H. Syftet med kursverksamhet och förmedling av arbetsuppgifter är att ge medlemmarna erfarenhet av arbetslivet och visa på företagandets fördelar. Detta andra steg i verksamheten riktar sig till +13-åringar.

För att ge möjlighet att prova på företagande har FS4H tillsammans med Suomen 4H tagit fram ett koncept kring 4H företagandet. Medlemmen utför uppgifter på fria marknaden, t.ex. försäljning av tjänster eller produkter, enligt regler gällande för enskild näringsidkare. Till hjälp och stöd har den unga företagaren ett digert material samt en personligt utsedd stödperson som uppmuntrar och stöder medlemmen i det egna företagande t.ex. hund och katt vaktare.

Strategier

Våra strategier sätter ramarna för vår verksamhet.

Strategi:Vår gemensamma vilja 2016-2018

KommunikationsstrategiPDF file

MiljöstrategiPDF file

Code of Conduct: Bilder och meddelandenPDF file

Drogförebyggande policyPDF file

Antimobbningsplan för FS4HPDF file

Vår verksamhet

Temahelheter för vår verksamhet är:

  • Företags- och arbetsfostran
  • Fostran till miljömedvetenhet
  • Fostran till internationalism

Våra nyckelprodukter är:

  • Gruppverksamhet
  • Kursverksamhet
  • Sysselsättningsverksamhet

Vi jobbar i enlighet med modellen ”Tre steg till arbetslivetPDF file

Läs mer om vår verksamhet för år 2016 i verksamhetsplanenPDF file och om vad vi gjort i verksamhetsberättelsen 2015PDF file.

Internationalism

Finlands svenska 4H har som mål att fostra medlemmarna till internationalism. I samarbete med vår europeiska plattform, Rural Youth Europe (RYE), vår nordiska plattform, Nordisk samorganisation för ungdomsarbete (NSU), samt vår finska systerorganisation Suomen 4H kan vi årligen erbjuda ett trettiotal ungdomar möjlighet att delta på internationella evenemang i norden och i Europa. Du kan läsa mer om vår internationella verksamhet här.

Back to top of page

Pin It on Pinterest