Lära genom att göra

Inom 4H lär sig barn och unga nya färdigheter och social kompetens genom att göra. Vi värderar högt praktiskt kunnande , arbetslivsfärdigheter och företagsamhet. 4H känns igen av vår gröna fyrklöver, där varje blad representerar en egenskap.

Huvud – kunskap och självständigt tänkande
Hjärta – samarbete och samverkan
Hand – kreativitet
Hälsa – individens välmående

4H-verksamheten har en stark koppling till landsbygden och skärgården, med målet att även finnas inom städer.

4H är en bred hobby för barn och unga i ålder 7-29 år. Lokal 4H-verksamhet erbjuds av våra 4H-föreningar i hela Svenskfinland, även på Åland. Var kreativ i klubbar, social på läger, lär dig nytt på spännande kurser och ta första stegen i arbetslivet. Upptäck hela världen i vår trygga nordiska och  internationella verksamhet.

4H-verksamheten utvecklar den ungas ledarskapsfärdigheter. De ungas lärande synliggörs via studiepoäng, digitala kompetensmärken samt deltagande i nordiska och internationella aktiviteter.

4H-Akademin samlar och synliggör kunnandet inom Finlands svenska 4H.
Back to top of page