Synliggör ditt kunnande med 4H-kompetensmärken

Då du som ung deltar i 4H-verksamhet såsom kurser, utbildningar och olika aktiviteter så lär du dig olika saker.  Ett kompetensmärke synliggör vad du har gjort och lärt dig inom 4H. Kompetensmärke ansöker du om efter avslutad 4H-kurs och/eller utbildning inom 4H-Akademin. I juni 2024 är det möjligt att ansöka om 4H kompetensmärken.

Tack vare det digitala kompetensmärket kan du påvisa ditt kunnande genom olika digitala verktyg då du söker jobb eller studieplats. Du kan samla alla dina kompetensmärken i Open Badge Passport-tjänsten. De digitala kompetensmärkena är internationella (på engelska Open Badge).

Syftet med kompetensmärkena är att:

  • Synliggöra kunskaperna du fått då du varit aktiv i en förening/genom en hobby
  • Synliggöra den motivation och engagemang som ingår i frivilliguppdraget
  • Visa på nivån av verksamheten i frivilliguppdraget (kurs, utbildning)

Finlands svenska 4H kompetensmärken

Klicka för att se större bild: 4H Körkort till arbetslivetPDF file | 4H KlubbledarePDF file | 4H företagarePDF file | 4H i skogenPDF file | 4H i trädgården I
PDF file

 

Du ung som är aktiv i 4H kan ansöka om ett eller flera kompetensmärken. Märket är i kraft tre år. Efter det kan du anhålla om ett nytt märke om du vill.

Så här ansöker du om digitalt kompetensmärke

  1. Gå till    www.openbadgepassport.com
  2. Skapa ett gratis Open Badge Passport-konto. Använd exempelvis dina Facebook eller Google inloggningar. Till ditt Open Badge Passport kan du motta även andra digitala kompetensmärken än de som beviljas av Finlands svenska 4H.
  3. Sök fram Fs4H kompetensmärken och välj det kompetensmärke som du ansöker om. Du kan välja mellan 4H körkortet till arbetslivet; 4H klubbledare; 4H trädgård; 4H skog; 4H företagare; 4H Matskolan hjälpledare.
  4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i formuläret.
  5. Du erhåller till din e-post en länk via vilken du sedan mottar kompetensmärket. Kolla även skräpkorgen.
  6. Logga in på din Open Badge Passport-konto, var du kan lägga till kompetensmärket till samlingen av kompetensmärken. Märket tillförs automatiskt till din Open Badge Passport-konto.
  7. Vid frågor kontakta utbildningsansvariga Bettina C. Lindfors, Fs4H.

Finlandssvenska kompetensmärken för styrelse

Ordförande, kassör och sekreterare

Du som är aktiv i en svenskspråkig förening och dess styrelse i Finland kan ansöka om ett eller flera kompetensmärken. Kompetensmärken är i kraft i tre år. Efter det kan du ansöka om ett nytt om du vill.

Kompetensmärken du kan ansöka om är:

Innehållet i kompetensmärkena har fastställts av en arbetsgrupp bestående av Svenska Folkskolans Vänner SFV, Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund.

Läs nyhet Digitala kompetensmärken lanseras – synliggör kompetenser hos aktiva i föreningars och förbunds styrelser

 

 

Back to top of page