Digitala kompetensmärken lanseras – synliggör kompetenser hos aktiva i 4H-föreningar och förbund featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Digitala kompetensmärken lanseras – synliggör kompetenser hos aktiva i 4H-föreningar och förbund

Ett kompetensmärke (Open Badge), synliggör det lärande som sker inom föreningsverksamhet och frivilliguppdrag. Nu lanseras finlandssvenska digitala kompetensmärken som kan användas då man söker jobb eller studieplats. De digitala kompetensmärkena för styrelseuppdrag i 4H-förening och förbund ingår i 4H-akademin. Kompetensmärkena beviljas av Svenska Folkskolans Vänner.

”Kompetensmärket gör kunnandet till en merit. Vid det första skedet lanseras finlandssvenska digitala kompetensmärken för ordförande, sekreterare och kassör. Dessa kan sökas av aktiva styrelsemedlemmar i 4H-föreningar och centralförbund.”, framhåller Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd vid Finlands svenska 4H.

Kompetensmärket gör kunnandet till en merit.

Styrelseuppdrag ger meriter och kunskaper som ofta blir odefinierade och osynliga i meritlistan. Syftet med de digitala kompetensmärkena är att:

  • Synliggöra kunskaperna du fått då du engagerat dig i en 4H-förening, i första steget styrelseuppdrag som ordförande, sekreterare, kassör
  • Synliggöra den motivation och engagemang som ingår i frivilliguppdraget
  • Visa på nivån av verksamheten i frivilliguppdraget

”Kompetenserna är eftertraktade i arbetslivet. Styrelseuppdrag ger en helhetsförståelse för projekt och verksamheter från början till slut. Man tar ansvar och utövar demokrati i praktiken, medan samarbete med andra människor utvecklar ens sociala kunnande.” berättar Lindfors närmare.

Tillsamman har vi definierat kriterierna för vad man behöver kunna som ordförande, sekreterare och kassör.

De finlandssvenska kompetensmärkena är giltiga i hela världen. Innehållet och kriterierna i de digitala kompetensmärkena har fastställts i samarbete mellan Svenska Folkskolans Vänner, Finlands svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund.

Det finlandssvenska kompetensmärket beviljas av Svenska Folkskolans Vänner. Det digitala kompetensmärket är i kraft i tre år. Efter det kan man anhålla om ett nytt märke om man vill.

Administration, självledarskap, samarbete och kommunikation; fyra kompetenser som följer med alla tre styrelseuppdrag.

Anhåll om ett digitalt kompetensmärke för styrelseuppdrag inom FS4H och 4H-föreningarna här!

Man kan samla alla sina kompetensmärken i Open badge passport-tjänsten. Man kan sedan dela de digitala kompetensmärkena på sociala medier i kanaler som LinkedIn, Facebook eller Google+.

Tillsammans synliggör vi kompetenser och färdigheter hos aktiva i föreningar och förbund.

Följ kommunikation i sociala medier #minkompetens #fs4h #4HAkademin

Tilläggsuppgifter ges av: 
Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi, Finlands svenska 4H

 

 

Back to top of page