Årets Rejäl Handling -säckinsamling återvann 728 000 kilo plast featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Årets Rejäl Handling -säckinsamling återvann 728 000 kilo plast

I årets Rejäl Handling -säckinsamling återvanns totalt 728 000 kilo gödsel- och utsädessäckar från de finländska gårdarna. Insamlingen koordineras av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och Yara Finland.  Säckinsamlingen är en betydande gärning för cirkulär ekonomi och förverkligas av lokala 4H-föreningar samt sysselsätter ungdomar på hemorten.  Sedan starten 1975 har närmare 40 miljoner kilo plast samlats in för återvinning.

Jordbrukarna gör en miljögärning då de hämtar plast för återvinning till olika insamlingspunkterna som upprätthålls av 4H-föreningarna i kommunerna. Samtidigt stöder jordbrukarna den lokala 4H-föreningens verksamhet och de ungas möjlighet till sommarjobb.

”I säckinsamlingen 2022 återvanns igen en ansenlig mängd säckar. Mängderna bibehålls från år till år på samma höga nivå, tack vare jordbrukarnas insatser och flitiga 4H-unga. Vi önskar tacka jordbrukarna, 4H-organisationerna och samarbetsparters för en lyckad säckinsamling. Vi uppskattar stort det långvariga samarbetet sedan 1975. Rejäl Handling är en föregångare för långsiktigt främjande av cirkulär ekonomi”, säger Roland Westerberg, kommersiell direktör, Yara Finland.

”I årets säckinsamling deltog 13 svenskspråkiga och 113 finskspråkiga 4H-föreningar. Säckinsamlingen sysselsatte totalt 107 ungdomar, var av 19 ungdomar inom Finlands svenska 4H. I år samlades totalt 728 000 kilo plast, var av 64 000 kilo på svenskspråkiga orter. Intäkterna av Rejäl Handling -säckinsamlingen används till de ungas löner och stödande av ungdomsarbetet i 4H-föreningarna”, framhåller Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H.

Denna sommar utvecklades Rejäl Handling -verksamheten genom en pilotering mellan Yara Finland och två 4H-föreningar i Kokemäki och Punkalaidun. Under piloteringen särskiljdes inner- och yttersäckarna från varandra vid insamlingspunkten, för att bättre ta till godo olika plastsorter för återvinningen.

I år premieras Ranua, Ampu och Tammela 4H-föreningar

Yara Finland belönar årligen 4H-föreningar i samband med säckinsamlingen. Priskategorierna är Årets utvecklare, Årets nykomling samt Årets arbetsgivare.

Hedersomnämnande som Årets utvecklare erhöll Tammela 4H, som förbättrade avsevärt mängden insamlad plats i jämförelse med i fjol. Ranua 4H premierades som Årets nykomling. Ampu 4H tilldelades hedersomnämnandet som Årets sysselsättare, då föreningen sysselsatte sex lokala ungdomar genom insamlingen.

Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

I säckinsamlingen deltar Yara Finland, 4H-organisationerna och 4H-föreningarna samt Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen, Tilasiemen, A-Rehu, Lassila & Tikanoja, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk.

Tilläggsuppgifter:

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-akademin, Finlands svenska 4H, bettina.lindfors@fs4h.fi, 040 920 9810

Leena Luomajärvi, Digimarkkinointipäällikkö, Yara Suomi, leena.luomajarvi@yara.com,  050 347 2848

Bild: Suomen 4H-liitto, Reilu Teko & Rejäl Handling -säckinsamling

 

Back to top of page