Jonas Rönnqvist är ny verksamhetsledare för Finlands svenska 4H featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Jonas Rönnqvist är ny verksamhetsledare för Finlands svenska 4H

Styrelsen för Svenska lantbrukssällskapens förbund har anställt Jonas ”Josip” Rönnqvist som ny verksamhetsledare till Finlands svenska 4H. Rönnqvist inleder sitt arbete på Fs4H den 1 september 2024.

Rönnqvist har en lång erfarenhet av tredje sektorn, av barn- och ungdomsverksamhet, likaså ett brett kontaktnät inom den finlandssvenska föreningsvärlden. . Rönnqvist lämnar posten som verksamhetsledare för SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund).

– Genom anställningen av Rönnqvist får vi en person som kan tredje sektorn, han har kunskap om våra kärnområden och förstår våra värderingar, säger Anders Norrback som är ordförande för Fs4H.

Alf-Håkan Romar, VD för Svenska lantbrukssällskapens förbund, har haft en aktiv roll i rekryteringen.
– Jag är mycket glad att Josip börjar som Fs4H:s nya verksamhetsledare. Hans långa erfarenhet av att leda tredje sektorns organisationer, av personalledning och att upprätthålla och etablera goda samarbeten med olika intressenter stärker Fs4H dynamiska team och gemenskap i sitt förnyelsearbete. Jag värdesätter hans breda kontaktnät och hans jordnära tillvägagångssätt att ta sig an utveckling och utmaningar. Vi välkommen Josip till Fs4H och önskar lycka till!

Anställningen av Rönnqvist innebär samtidigt att SÖU genast inleder rekrytering av en ny verksamhetsledare.
– Josip har haft olika uppgifter inom SÖU i 20 års tid, de senaste åtta åren som verksamhetsledare, och kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Hans mångsidighet och kännedom om föreningsfältet har varit en stor tillgång. Vi startar genast en process för att hitta en efterträdare med förhoppning om att ha en ny person på posten i höst, säger Malin Haka, ordförande för SÖU.

Rönnqvist inleder sitt arbete på Fs4H från den 1.9.2024.

Förfrågningar gällande SLF och Fs4H besvaras av Alf-Håkan Romar, 044-589 8725.
Förfrågningar gällande rekrytering av ny verksamhetsledare till SÖU besvaras av Jonas Rönnqvist 040-197 5577.


Finlands svenska 4H (Fs4H) är en autonom ekonomisk enhet i Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). Fs4H är en riksomfattande och smidig barn- och ungdomsorganisation. Verksamheten strävar till att utveckla barn och ungas kompetens kring aktivt medborgarskap, samarbete, kreativitet och välmående. 4H är en bred hobby för barn och unga i ålder 7-29 år. Fs4H samlar 4H-föreningarna i Svenskfinland och på Åland.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) är de Österbottniska ungdoms- och kulturföreningarnas takorganisation med över 130 medlemsföreningar. Verksamheten fokuserar på fortbildning, stöd och rådgivning till föreningarna samt utvecklingsarbete.

Back to top of page