Kom med i 4H

Intresserad av att komma med och uppleva spännande verksamhet i glatt 4H-gäng? Lokal 4H-verksamhet erbjuds av våra 18 4H-föreningar i hela Svenskfinland, även på Åland.

Ta gärna kontakt med verksamhetsledaren för din lokala 4H-förening, om du vill veta mer om aktuella 4H-aktiviteter för barn och unga på din ort. 4H-medlemmarna är olycksfallsförsäkrade i verksamheten.

4H-föreningarnas webbsidor hittar du på www.fs4h.fi/foreningar.

Värt att prova på

Ifall du är osäker på 4H-medlemskap, har du möjlighet att pröva på innan beslut. Våra 4H-föreningar möjliggör ’prova på’ medlemskap där du kan delta i två 4H-aktiviteter innan beslut. Fråga din lokala 4H-ledare.

Registerbeskrivning för vårt medlemsregisterPDF file

Inom Finland svenska 4H ordnas årligen 1 600 klubbtillfällen,  1200 lägerdygn och 1 300 kurstimmar. Vidare förmedlar 4H-arbetspooler och 4H-företag drygt 10 000  arbetstimmar till ett värde av ca 100 000 euro i utbetalda löner.
Back to top of page