4H-Akademin

4H-akademin samlar kunnandet som fås inom 4H

Inom 4H-akademin ges du möjlighet att synliggöra de kunskaper du får via deltagande, kunskaper som kan vara användbara både i arbetslivet och i studier. Detta kan nås på flera olika sätt och via flera olika metoder.

Validering är en process som erkänner och identifierar det lärande och kunnande som erhålls inom föreningslivet och Finlands svenska 4H:s verksamhet. Finlands svenska 4H  samarbetar med Svenska Folkskolans Vänner studiecentral för erbjuda kursdeltagare möjlighet att få ett officiellt intyg med studiepoängsrekommendation. Intyget och valideringen beskriver kursens lärandemål och vad eleven väntas kunna, förstå eller tillämpa efter avslutad utbildning.

Projektet finansieras med understöd från Svenska kulturfonden.

Kompetensmärken image

Kompetensmärken

När du deltar i 4H:s kurser, aktiviteter och föreningsverksamhet kommer du att lära dig många saker. Som ett erkännande för det du gjort och din kompetens kan du få ett digitalt kompetensmärke. Det digitala kompetensmärket Open Badge synliggör vad du lärt dig genom deltagande i 4H-verksamheten. Det digitala kompetensmärket är ett märke som kan bifogas i en elektronisk CV.

Läs mera

Validering och studiepoäng image

Validering och studiepoäng

När du deltar i 4H-kurser kan du få till godo studiepoäng i fortsatta utbildningar, till exempel för valfria kurser i gymnasiet samt yrkesinriktade utbildningar.

 

Läs mera

De ungas ledarskapsprogram image

De ungas ledarskapsprogram

De ungas ledarskapsprogram är en serie av utbildningar som bygger på varandra och varvas med praktiskt arbete.

Kurserna går från lokalt, till regionalt, till nationellt, till nordiskt och slutligen till internationellt.

Läs mera

Back to top of page

Pin It on Pinterest