Stöd vårt barn- och ungdomsarbete med en donation

Du är välkommen att stöda Finlands svenska 4H:s arbete för svenskspråkiga barn och ungas möjlighet till en meningsfull hobby. Vi inom 4H utvecklar barn och ungas kompetens i aktivt medborgarskap, samarbete, kreativitet och välmående. Vi stöder barn och ungas uppväxt så, att var och en kan hitta sin plats i samhället.

Även en liten donation kan göra gott och uppskattas stort. Donationen betalas in på Finlands svenska 4H:s bankkonto FI28 8000 1300 0751 58 . Skriv i meddelandefältet ”allmänt bidrag” .

Tack för att du är med och stöder vårt gemensamma arbete – 4H starkt för barn och unga.

Testamentera till förmån för Finlands svenska 4H

Genom att komma ihåg Finlands svenska 4H i ditt testamente kan du hjälpa oss fortsätta vårt arbete med och för barn och ungas välmående. Genom 4H-verksamheten främjas barns och ungas möjligheter till en meningsfull hobby, deras förhållande till mat, skog och natur samt ungas arbetslivsfärdigheter, sysselsättning och företagande, särskilt på landsbygden. 4H-verksamheten bidrar starkt till att barn och unga lär sig att lära.

Låt oss göra en insats även för kommande generationer. Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria. Det innebär att ideella organisationer såsom Finlands svenska 4H, inte betalar arvsskatt på dem.

Testamenterade tillgångar kan med andra ord användas till fullo för 4H-verksamhet som främjar barn och ungas möjlighet till en meningsfull hobby.

 

Med omtanke för barn och unga

Vi uppskattar varmt din tanke att stöda Finlands svenska 4H genom en donation eller omnämnande i testamente. På centralkansliet svarar vi gärna på frågor om vår verksamhet och handleder dig till en donation som känns meningsfull för dig.

Vänligen kontakta Bettina C. Lindfors, ställföreträdande verksamhetsledare.
Tel. 040 920 9810 eller bettina.lindfors@fs4h.fi.

Läs mer om testamentdonationer på Förbundsarenans webbplats

Back to top of page