Naturnära sommarläger

Miniläger

I 4H kan du delta i olika läger under sommaren och skolloven. Föreningarna arrangerar miniläger lokalt för dej som inte har så mycket erfarenhet av läger. På miniläger övernattar man oftast 1-2 nätter i tält och dagarna fylls av trevliga lägeraktiviteter i den sköna naturen. Mer information fås av den lokala 4H-föreningen.

Distriktsläger

Då du fyllt 10 år kan du delta på 4H:s distriktsläger. Distriktsläger arrangeras i Södra Finland och i Österbotten. På lägret träffar du gamla och nya kompisar från olika delar av Svenskfinland. På distriktslägren sover man ute i tält och har en massa skojiga aktiviteter om dagarna. Distriktsläger ordnas i samarbete med flera 4H-föreningar och Finlands svenska 4H. Mer information om aktuella läger hittas på fs4h.fi/evenemang.

Matskolan dagläger

Matskolan är ett 4-5 dagars dagläger som erbjuder barnen rolig och meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Barnen får uppleva matglädje, lära sig om mat och matlagning, matens väg från jord till bord och vikten av rörelse och motion för välmåendet. Matskolan riktar sig till 8-12-åriga barn. Matskolor ordnas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runtom i Finland.

Till varje matskoledag hör morgonmål, lunch och mellanmål, som barnen tillreder själva, diskussionsstunder, lek och rörelse. Till matskolan hör också ett besök till en bondgård, samt välkomst morgonmål och gemensam familjemiddag, som föräldrarna är välkomna att delta i.

Matskolan-Ruokakoulu verksamheten koordineras av Finlands svenska 4H tillsammans med Suomen 4H-liitto. Läs mer på matskolan.fi.

Back to top of page