Finlands svenska 4H ordnar i samarbete med 4-föreningarna i Österbotten årligen finlandssvenska mästerskapen i traktorprecision för unga. År 2023 avgjordes tävlingen för 4H-unga i Såka, Karleby. År 2024 kommer tävlingen att ordnas 3.10. i Närpes.

Vad är traktorprecision?

Den tävlandes uppgift är att köra med traktor och släp på utstakad bana. Banan kan innehålla slalom, backning, körning in i byggnader och runt hinder. I tävlingen samlar hen så lite poäng som möjligt. Hen vinner som har lägsta poäng.

Deltagarna i traktorprecision är unga 4H-medlemmar som deltar i två tävlingsklasser:
– traktor med släp 15 år och yngre
– traktor med släp 16 år och äldre

Så här kan en tävlingsbana i traktorprecision se ut.

 

FsM i traktorprecision 2023 ordnades i Såka, Karleby

Värd för FsM i traktorprecision för unga år 2023 var Fs4H och Botnia 4H i samarbete med Karleby Lantmannagille och de lokala 4H-föreningarna.

De 4H-unga som deltog i FsM i traktorprecision, hade utsetts genom lokala uttagningstävlingar i traktorprecision under september. Uttagningarna har ordnats runt om i Österbotten av Botnia Fyra H, Karleby 4H, Nykarleby 4H, Larsmo-Pedersöre Fyrah, Vörånejdens 4H, Kristinestads 4H och Närpes 4H. De unga behöver inte ha traktorkörkort för att delta.

I samband med FsM i traktorprecision i Såka, ordnades en mångsidig maskindag med lokala partners invid tävlingsområdet. Varmt tack för smidigt samarbete som gav mervärde för såväl tävlande, som en stor skara av publik.

Ta del av stämningarna under FsM i traktorprecision 4.10 i Såka via Yle Österbotten

Larsmo-Pedersöre 4H utmärkte sig under traktorprecision, artikel i Landsbygdens Folk

Back to top of page