Tillsammans för ungas lärande och hållbara landsbygder på SuomiAreena 2024 featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Tillsammans för ungas lärande och hållbara landsbygder på SuomiAreena 2024

Finlands svenska 4H deltar tillsammans med Svenskfinlands Byar på SuomiAreena 2024 i Björneborg onsdagen den 26 juni. Under det gemensamma temat ”Tillsammans för hållbara landsbygder” betonar Fs4H vikten av ungas hållbara lärande inom 4H, arbetslivsfärdigheter och sysselsättning. Svenskfinlands Byar lyfter byagemenskapens roll för ett hållbart lokalsamhälle där alla är inkluderade. 

Välkommen att diskutera, nätverka och utbyta erfarenheter i Svenska Folktingets paviljong Café Svenskfinland (plats 13) på Medborgartorget, SuomiAreena i Björneborg. På plats onsdagen 26.6. finns Bettina C. Lindfors och Malin Vesterback från Fs4H samt Nora Backlund och Roger Norrgård från Svenskfinlands Byar. Medborgartorget är öppet kl. 10-17.

– År 2024 firar Finlands svenska 4H 95 år av hållbart lärande, samtidigt är det nationella Temaåret för Bildning. 4H är en bred hobby för närmare 3 800 barn och unga i ålder 7-29 år i 18 föreningar i Svenskfinland och på Åland. En viktig svenskspråkig helhet var vi lär oss lära. 4H-verksamheten främjar ungas aktiva medborgarskap som är en framtidskompetens. 4H:s verksamhetsmodell Tre steg till arbetslivet bidrar till stärkt landsbygdskunskap, ser till de lokala förutsättningarna och den ungas behov av lärande,  kompetens och delaktighet. Vi stöder barn och ungas uppväxt så var och en hittar sin plats i samhället. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter, erhåller första insikter i arbetslivet och företagsamhet samt kontakt till landsbygdsnäringarna. De ungas lärande synliggörs genom studiepoäng till nytta i fortsatta studier, samt digitala kompetensmärken till nytta på CV:n vid jobbsökande samt företagande, framhåller Bettina C. Lindfors vid Fs4H.

På SuomiAreena presenteras 4H-kursen för unga Körkortet till arbetslivet samt pinfärska 4H kompetensmärken för unga inom trädgård, skog, klubbledarskap, företagande samt matfostran. Som en central aktör inom fria bildningen kompletterar ungas lärande inom 4H, undervisningsplanerna och dess målsättningar inom grundskolan och andra stadiets utbildning.

Svenskfinlands Byar fyller 30 år som samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland.
– Vi har en lång och bred kunskap om den finlandssvenska landsbygden och de möjligheter och utmaningar som livet på landsbygden och i skärgården medför. Vi fungerar som byarnas och föreningarnas stöd och informationskanal kring alla frågor som rör lokalt utvecklingsarbete och byaverksamhet. Dessutom ordnar vi den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen och driver utvecklingsprojekt. Med Klimatsmarta Byar och Hållbarhetsveckan gör vi en satsning på byns hållbarhetsgärningar. Hållbarhetsveckan för samman byaföreningar, 4H-unga och nationella organisationer för gemensamt synliggöra hållbara landsbygder. Gemenskap och delaktighet är avgörande för byarnas livskraft och engagemang i hållbarhetsinitiativ, berättar Nora Backlund och Roger Norrgård, Svenskfinlands Byar.

– Medverkan på SuomiAreena 2024 ger Finlands svenska 4H och Svenskfinlands Byar möjlighet att bidra till en god dialog, knyta värdefulla kontakter, utbyta erfarenheter för främjande av ungas aktiva medborgarskap och hållbara landsbygder i Svenskfinland, sammanfattar Malin Vesterback, Fs4H,  samarbetsparternas medverkan.

Välkommen 26 juni till Svenska Folktingets paviljong Café Svenskfinland (plats 13) på Medborgartorget.

SuomiAreena är Finlands största samhälleliga festival som ordnas i Björneborg i juni. Evenemanget samlar opinionsbildare för att diskutera samhälleliga frågor samt dryfta visioner om och lösningar för framtiden. På Medborgartorget kan besökarna bekanta sig med olika samhälleliga organisationers verksamhet, så som medborgarorganisationer, partier och företag vid deras montrar. Veckans tillställningar är öppna och gratis för alla.

Tilläggsinformation: Bettina C. Lindfors, Fs4H, 040 920 9810.

Back to top of page