4H:s säckinsamling startar igen – över 40 miljoner kilogram plast har fått ett nytt liv featured image
Publicerad | i Nyheter, Press

4H:s säckinsamling startar igen – över 40 miljoner kilogram plast har fått ett nytt liv

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och lokala 4H-föreningarna ordnar även i sommar säckinsamlingen Rejäl Handling, tillsammans med Yara Finland som huvudfinansiär. Rejäl handling-säckinsamlingskampanjen är en betydande miljögärning som sysselsätter ungdomar och bidrar till den cirkulära ekonomin.

Säckar samlas in i hela landet under tiden maj till augusti. Jordbrukarna kan kostnadsfritt föra de tomma säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser som finns i så gott som varje kommun. Omkring 100 föreningar runt om i landet deltar i Rejäl Handling-kampanjen och samlar in säckar på 180 insamlingsplatser. Närmaste insamlingsplats hittas på fs4h.fi/sackinsamling.

Yara står för transporten av säckarna från insamlingsplatserna till Lassila & Tikanojas produktionsanläggningar. Där tvättas säckarna och smälts ner innan de fortsätter livet som nya plastprodukter.

”Det är fint att vi kan fortsätta vårt långvariga samarbete med 4H. Tack vare säckinsamlingen kan vi återvinna en betydande del av gödsel- och utsädessäckar. Årligen återvinns cirka 80 procent av Yaras gödselsäckar, säger marketing & agronomy manager Anna-Kaisa Haapajärvi på Yara Finland.

I säckinsamlingen deltar också Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen, Tilasiemen, A-Rehu, Lassila & Tikanoja, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk.

I insamlingen mottas Yaras gödselsäckar, stora- och småsäckar, och skyddshuvor från gödselpallar. Därtill mottas säckar från andra tillverkare: Ekogödselsäckar från Lantmännen Agro och A-Rehus gödselsäckar, utsädesstorsäckar från Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen och Tilasiemen. Fodersäckar, både små- och storsäckar från Hankkija, A-Rehu och Lantmänen Agro. Papperssäckar och säckar från övriga tillverkare mottas ej.

Ungas sysselsättning och miljögärningar i centrum i 4H-verksamheten

Säckinsamlingen har en lång tradition och pågått ända sedan 1975. Under den tiden har närmare 40 miljoner kilogram säckar samlats in för återvinning och många ungdomar har sysselsatts.

På insamlingsplatserna jobbar 4H-ungdomar med att ta emot säckarna. Föreningarna fungerar som ansvarsfulla arbetsgivare till unga och sköter om inskolningen och löneutbetalningen. Genom Rejäl handling-säckinsamlingen har jordbrukarna en bra möjlighet att delta i miljöarbetet samt stöda lokala 4H-föreningens verksamhet och ungas möjlighet till sommarjobb.

”Rejäl handling är en betydande aktivitet inom 4H:s miljöfostran. Dessutom erbjuder insamlingen viktig arbetslivserfarenhet och inkomster för unga som engagerar sig i samlandet av säckar”, säger Finlands svenska 4H:s verksamhetsledare Camilla Wahlsten.

Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

 

Tilläggsuppgifter:

https://fs4h.fi/sackinsamling
Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, tfn. 040 563 6127
Anna-Kaisa Haapajärvi, Marketing & Agronomy Manager, Yara Finland, tfn. 050 305 0596

Back to top of page