Säckinsamlingen år 2022

Från och med första insamlingen år 1975 har över 40 miljoner kilo säckar samlats in för återvinning. Finlands svenska 4H har sålunda samlat säckar under många års tid och säckinsamlingskampanjen fortsätter som tidigare år.

Att återvinna säckar från lantbruket och samtidigt stöda den lokala 4H-föreningen är ett bra sätt att medverka i det allmänna miljöarbetet. Utsädes- och handelsgödselsäckar samlas in i hela landet och Finlands svenska 4H deltar i kampanjen Rejäl Handling säckinsamling 2022.

Säckinsamlingen är ett samarbete mellan Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto, de lokala 4H-föreningarna och Yara Suomi Oy. Yara har avtal med Lantmännen AgroTilasiemen, Peltosiemen, A-rehu och Hankkija. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna.

På de flesta orter i Nyland pågår insamlingen under tiden 9 maj – 1 juli. I Österbotten är insamlingstiden 1 juni – 31 juli. Kyrkslätt, Sjundeå och Åboland har egna specifika insamlingstider.

Insamlingens omfattning

 1. Yaras gödselsäckar (stora- och småsäckar) och skyddshuvor från gödselpallar, samt Lantmännen Agros ekogödselsäckar och A-Rehus gödselsäckar
 2. Utsädesstorsäckar: Hankkija, Lantmännen Agro,  Tilasiemen och Peltosiemen
 3. Storsäckar och småsäckar för foder: Hankkija, A-Rehu och Lantmännen Agro

I insamlingen mottas inte:

 • säckar från andra tillverkare
 • papperssäckar
 • sträckfilm eller plansilofilm för ensilage
 • olika dunkar
 • andra plaster och avfall

När du för säckarna

Säckarna ska vara packade enligt anvisningarna för småsäckar, huvor, och storsäckar när de förs till mottagningsplatsen. Har du inte själv möjlighet att packa säckarna så kan du ta kontakt med den lokala 4H-föreningen på orten och höra dig för om de har någon 4H-ungdom som kan utföra arbetet.

Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar samlas in för återvinning. Storsäckar samlas in för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet och meddela 4H-föreningen! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

Så här packar du dina säckar

Småsäckar (40 kg och 25 kg)

49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde, som borde vara öppnad i kortändan för att packandet ska lyckas. Andra plaster än småsäcksplast får inte användas eftersom säckarna används som råvara för nya säckar.

Tips: Småsäckarna är enklare att packa om man klipper upp den 49:e säcken på tre sidor så att den endast hänger fast i en kort sida. Då får man ett långt paketeringsplast som man rullar de 48 säckarna i. Efter det sätter man in hela rullen i en i kortändan uppklippt småsäck.

Plasthuvor

”Krymplastet” d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna radas 3-6 på varandra och rullas ihop så att de ryms i en, i kortändan uppklippt småsäck. Behöver inte bindas.

Storsäckar

 1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
 2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
 3. Bind ihop 5-20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.
Back to top of page

Pin It on Pinterest