Sunds trädgård är experter på 4H:s solrostävling – Fredrik ger bästa tipsen för ett lyckat resultat featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Sunds trädgård är experter på 4H:s solrostävling – Fredrik ger bästa tipsen för ett lyckat resultat

I utkanten av Jakobstad, Österbotten breder Sunds trädgårdscenter ut sig. Med sin breda verksamhet är Sunds trädgård störst i Österbotten med omnejd. För Finlands svenska 4H är Sunds gamla bekanta genom den traditionella solrostävlingen. I minst 24 år har Sunds varit leverantörer av solrosfröna som 4H-medlemmar tävlar med.

Fredrik Sandström, trädgårdsmästare, har jobbat på Sunds sedan 1998 och räknar att han lika länge har haft huvudansvaret över 4H:s solrosfrön till solrostävlingen.

På våren tar Fredrik emot fröbeställningen och har ansvaret över att importera frön, fördela och förpacka dem och skicka i väg dem till föreningarna i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland.


Fredrik Sandström har haft ansvar för 4H:s solrosfrön i över 20 år.

I år utförs 4H:s solrostävling enligt önskemål med två sorters frön, Kingkong och Uniflorus. Också tidigare har två frösorter använts, men de senaste åren har tävlingen genomförts med bara en sort.

Med de två sorterna kan man få två olika resultat om man sköter växten rätt. Båda blir stora och höga, men med rätt gödsling växer Kingkong mer på längden och Uniflorus, den mer universala sorten, ger en större frökaka.

”Alla lyckas nog få något att mäta till hösten. Kingkong är mer krävande av odlaren men belönar också odlaren mer än Uniflorus om man ger den det lilla extra”, säger Fredrik.

Det gäller däremot att veta vad som är rätt skötsel.

”Sköter man inte om Kingkong kan man få väldigt dåligt resultat”, säger Fredrik.

”De som vinner en solrostävling har varit målmedvetna och haft tur”

Hur gödslar man då rätt? Fredrik berättar: Börja med ett gödselmedel med relativt höga kvävehalter. Kvävehalten ska vara högst på våren. Efter midsommar vänder det så kvävehalten ska minska och kalium- och fosforhalten ska öka.

”På så sätt får man en hög och stor blomma. Men överdriver man med kväve kan man bränna plantan redan i början av uppodlingen”, varnar Fredrik.

Därtill måste plantan också stödas för att växta rakt och stadigt.

”De som vinner en solrostävling har varit målmedvetna och haft tur”, säger Fredrik.

 

Fredriks tre bästa tips för lyckat resultat i solrostävlingen:

  • Jorden ska vara mullrik och porös, planteringsplatsen något upphöjd för att undvika rotröta.
  • Rätt gödselgiva och innehåll. Börja inte med för starkt gödselmedel, ha en stor gödselgiva men börja med kväverikt gödsel, sedan kaliumrikt gödsel. Först ska den växa på längden, sedan växa till stor blomma.
  • Ha bra teknik med uppbindning, tänk på vad det finns för möjligheter på gården. Till exempel husvägg, fästa en lina högst upp som stöd. Eller en påle. Bind så att det håller för vikten när blomman blir stor. Tänk på att stammen blir grov så de inte stryps.

 

Som barn var Fredrik själv en aktiv 4H:are i det som då var Pedersöre 4H. Även hans barn har varit aktiva inom 4H och också deltagit i solrostävlingen. För Fredrik är det ett betydelsefullt uppdrag att vara med på ett hörn i solrostävlingen.

”Jag hoppas att solrostävlingen sporrar barnen till odlarglädje. 4H är viktigt, väcker intresse o sprider inspiration. Det är bra att barnen blir uppmuntrade till att odla. Ser man ett frö som gror får man en stor förståelse för vad som händer i naturen”, säger Fredrik.


Här kan du läsa mer om hur 4H:s solrostävling går till:

Solrostävling

 

Text & bild: Mathilda Kull

Back to top of page