Rejäl Handling -säckinsamling gynnar cirkulär ekonomi och ungas sysselsättning featured image
Publicerad | i Föreningarna

Rejäl Handling -säckinsamling gynnar cirkulär ekonomi och ungas sysselsättning

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna ordnar den traditionella Rejäl Handling -säckinsamlingen, tillsammans med Yara Finland som huvudsamarbetspart. Den nationella säckinsamlingen är en betydande gärning för cirkulär ekonomi och de ungas sysselsättning i Finland. Säckinsamlingen pågår maj-augusti 2023 i hela landet.

Vid Rejäl Handling -säckinsamlingen för jordbrukarna sina tomma gödsel- och utsädessäckar för återvinning till 4H-föreningarnas insamlingspunkter runt om i Finland. 4H sköter om insamlingspunkterna och Yara Finland ordnar med transporten av säckarna för återbruk. Säckarna tvättas, krossas och smälts ner innan de fortsätter vidare som nya plastprodukter. Det är kostnadsfritt för jordbrukarna att lämna säckarna till insamlingen.

Insamlingspunkterna och information om hurdana säckar som tas emot, hittas på Finlands svenska 4H:s webbsida, fs4h.fi/sackinsamling. På webbsidan kan jordbrukaren leta efter närmaste insamlingspunkt enligt ort eller 4H-förening. På webbsidan hittas även anvisningar för rätt förpackning av gödsel- och utsädessäckarna.

Rejäl Handling -säckinsamlingen utvecklas och samarbetsparterna försöker finna nya sätt i att bättre nyttja plastmaterial. År 2022 genomfördes en pilotering, som i år sprids till tre nya orter. Vid piloteringen särskiljs inner- och yttersäckarna från varandra, för att bättre kunna ta till godo olika plastsorter för återvinningen.

Rejäl Handling främjar samarbete för miljöns bästa

Säckar samlas in under maj-augusti i hela landet, de exakta tidpunkterna varierar från ort till ort. Sedan starten år 1975 har över 40 miljoner kilogram plast samlats in för återvinning. Rejäl Handling är ett gott exempel på miljösamarbete mellan företagen, organisationerna, de unga och jordbrukarna.

I säckinsamlingen deltar Yara Finland, 4H-organisationerna och 4H-föreningarna samt Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen, Tilasiemen, A-Rehu, Lassila & Tikanoja, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar kanslichef Jaana Husu-Kallio vid jord- och skogsbruksministeriet.

Intäkterna av Rejäl Handling -säckinsamlingen används till de ungas löner och stödande av ungdomsarbetet i 4H-föreningarna.

Tilläggsuppgifter:

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-Akademin, Finlands svenska 4H, bettina.lindfors@fs4h.fi, 040 920 9810

Leena Luomajärvi, Digimarkkinointipäällikkö, Yara Suomi, leena.luomajarvi@yara.com,  050 347 2848

Bild: Ilkka Loikkanen, Rejäl handling -säckinsamling.

Back to top of page