Pandemin skapar nytänkande i föreningarna  featured image
Publicerad | i Föreningarna

Pandemin skapar nytänkande i föreningarna 

Korsnäs 4H fick tänka om när gruppverksamheten begränsades i kommunen, virtuella klubbar blev ett nytt tillägg. Verksamhetsledare Petra Sundholm reflekterar över förändrade verksamhetsformer. 

Det har nu gått ungefär ett år sedan pandemin nådde oss i Finland, vi blev väl alla lite överraskade i vilken omfattning det skulle påverka oss. 4H-föreningarna runt om i landet visade snabbt prov på vilken kreativitet som finns inom förbundet när det gällde att komma på alternativa lösningar till verksamhetäven massor med tips på aktiviteter att göra hemma skapades. 

I Korsnäs prövade vi redan under fjolåret på virtuella klubbar, dock inte i så stor omfattning. En hel del tips på egenaktiviteter skapades också. Vad gäller de virtuella klubbarna kändes det rätt utmanande till en början, vilket program skulle man använda? Hur skulle man rent praktiskt genomföra det så att barnen såg? Vi hoppades att situationen skulle lugna ner sig till detta år, men det ser ut som om vi får leva med detta virus ett bra tag ännu. 

”Samtidigt som behovet av sysselsättning och social gemenskap bland barnen inte blivit mindre, snarare större.”

När verksamheten skulle inledas detta år, stängdes skolor tillfälligt och hobbyverksamhet pausades. Situationen kändes smått hopplös och ingen ljusning i sikte. Samtidigt som behovet av sysselsättning och social gemenskap bland barnen inte blivit mindre, snarare större. Att sitta och vänta ut pandemin kändes inte som något alternativ, dags alltså att kavla upp ärmarna och satsa på virtuella klubbar! 

Under fjolåret hade jag sambon som assisterade mina virtuella klubbar genom att filma, men nu kände jag att jag måste lösa detta själv och inte binda upp honom för varje tillfälle.  vändagen i år ordnades Kocka med Petra via Teams, där vi gjorde en god varmrätt och efterrätt via datorskärmarna och jag instruerade barnen i sina hem. Föräldrarna fanns med i bakgrunden och assisterade vid behov, men det mesta gjorde barnen själva.

Barn som lagar mat.
Under de virtuella klubbarna handleder verksamhetsledaren via skärmen. Kocka med Petra har uppskattats i hemmen.

 

Feedbacken från barnen och deras föräldrar var mycket god och direkt efter detta lyckade tillfälle bestämde jag mig för att detta ska vi fortsätta med för att kunna garantera verksamhet under våren. Därför ordnas under sportlovet två dagar av Kocka med Petra, den ena dagen gör vi lunch tillsammans och den andra dagen mellanmål. Tanken är att dessa båda gånger ska vi göra enklare rätter som barnen borde klara på egen hand, även om föräldrarna är på jobb.

På kommande under våren är Petras odlarskola som kommer att bestå av olika delar, dels som råd och tips via sociala medier och dels som virtuella klubbträffar. Att genomföra virtuella klubbar kräver mycket planering, jag upplever att åtminstone kokkurserna har krävt betydligt mer planering än ett ”fysiskt” tillfälle. Även tidsåtgången är svårare att bedöma när man ordnar virtuellt, barnen blir ofta klara olika snabbt och ledaren har inte heller möjlighet att hjälpa till där det behövs. Personligen kände i början en stor press på mig att de virtuella klubbarna skulle vara så ”perfekta”, till exempel Kocka med Petra skulle vara lika perfekt som när man ser på matlagningsprogram på tv.

Man är tvungen att sänka kraven på sig själv och även bjuda på sig själv, vi har ju inte en stab med personal runt om oss som står och filmar oss ur olika vinklar.

Lusten och behovet av att träffas har inte försvunnit någonstans under pandemin, därför väljer vi att satsa på fler virtuella klubbar! Mera idéer finns också i bakhuvudet och vem vet, kanske de virtuella klubbarna till en viss del hänger med ännu när denna pandemi lugnat ner sig? 

 

Text och foto: Petra Sundholm,  Korsnäs 4H samt deltagarnas egna bilder 

Back to top of page