Fs4H möter Närpes 4H featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Föreningarna

Fs4H möter Närpes 4H

Närpes 4H har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1933 då organisationen började sin 4H-verksamhet i Pörtom. Den nuvarande formen av Närpes 4H etablerades som en registrerad förening den 15 december 1983. Med verksamhetsledare Ann-Katrin Enqvist i spetsen och 292 aktiva ungdomsmedlemmar sträcker sig organisationens verksamhet i dag över hela Närpes stad, från Pörtom (Töjby) till Pjelax.

Med ett starkt engagemang för barn och ungas välmående och de mjuka värderingarna i samhället ser Närpes 4H sin roll som ett värdefullt komplement till Närpes stads fritidssektor.

– Närpes har mycket väluppbyggd fritidsverksamhet för musik- eller idrottsintresserade barn och ungdomar. Eftersom alla inte är intresserade av det erbjuder vi en bred verksamhet där de flesta ska hitta något som passar just dem, säger verksamhetsledare Ann-Katrin, som föredrar att kallas Anki.

Det ska vara lätt att komma med i 4H oberoende av familjens ekonomi eller andra faktorer.

Genom sitt arbete strävar Närpes 4H inte bara efter att ge ungdomar en meningsfull hobby och kunskaper utan också att stödja deras personliga utveckling. Närpes 4H vill bidra till att forma unga till ansvarsfulla och engagerade samhällsmedborgare.

För Närpes barn och unga arrangerar föreningen en mängd olika 4H-aktiviteter såsom barnklubbar, ungdomsgrupper, kurser, tävlingar, läger och sommaruppgifter. I lågstadierna känner många till 4H genom olika Finlandsmodellklubbar som förverkligas i Närpes 4H:s regi.

– Det brukar vara matlagning, djur eller experiment som tema, berättar Anki. De kreativa klubbarna lockar såväl pojkar som flickor.

”Jag ser 4H som en organisation som folk även i framtiden ska ha tillit till och förtroende för. Vi kan vår sak, står för mjuka värderingar. Även i framtiden ska barn och unga få lära sig praktiska färdigheter genom 4H.”

Ungdomsarbetet stärker de ungas självkänsla

Förutom klubbar för barn ordnar även Närpes 4H gruppträffar för unga. Något som lyckats väldigt bra är tjejgrupperna som går under namnet ”Bella”.

Tjejgrupperna stöder flickors psykiska välmående, där de får diskutera högt och lågt i en trygg miljö.

– Tjejerna värdesätter den unika gemenskapen de delar med varandra i gruppen. Från 4H:s perspektiv stöder vi diskussionerna med välriktade frågeställningar som hjälper dem att forma sina egna åsikter. Tjejgruppen är en trygg miljö att träna på att försvara sina ståndpunkter. Genom gruppen bedriver vi samtidigt ett förebyggande arbete mot missbruk och utanförskap.

Till ungdomsverksamheten hör förutom gruppträffarna även sysselsättande verksamhet. Närpes 4H anlitar unga till olika uppdrag inom föreningen och driver en väletablerad arbetsförmedling i trakten, känd som Sydpolen.

– Via arbetsförmedlingen Sydpolen sysselsätter vi ungdomar samtidigt som vi gör det möjligt för äldre människor att bo kvar hemma då de får hjälp med gräsklippning och andra sysslor som kanske känns tunga.

Många flickor kan tänka sig barnpassning som extraknäck

En viktig kundgrupp för arbetspoolen förutom äldre människor är barnfamiljer.  Speciellt flickorna i 4H har uppgett att de gärna skulle ta emot uppdrag av barnfamiljer i form av barnpassning, exempelvis som avlastning medan föräldrarna gör hemsysslor eller annat på gården. Förutom barnpassning kan även barnfamiljer ta hjälp av ungdomar för att städa och göra gårdsarbeten, eller promenera hunden.

Den största utmaningen just nu är att sprida uppdragen jämnt på orterna, så att alla får jobb på rimligt avstånd från hemmet.

– För de unga som har moped är det inga problem att köra långt. Men om de åker längre bort måste de ha tillräckligt med arbete att utföra för att det ska löna sig för dem med tanke på bensinkostnader, förklarar Anki.

Att boka uppdrag till Sydpolen från olika håll och kanter i Närpes är med andra ord en samhällsinsats som gör direkt skillnad för unga.

3 snabba frågor till Närpes 4H

Hur samverkar ni med andra lokala aktörer?
Vi har ett gott samarbete med Närpes stad och andra föreningar och privatpersoner på orten. Sommarklubben i Pörtom har under flera år ordnats i samarbete med Pörtom uf. Läger och tidsresor genomförs i samarbete med andra föreningar.

Vilka 4H-aktiviteter är mest populära på er ort?
Matlagningskurser, tjejgrupper och Sydpolen

Hur ser ni på 4H:s roll och uppgift i framtiden?
– Jag ser 4H som en organisation som folk även i framtiden ska ha tillit till och förtroende för. Vi kan vår sak, står för mjuka värderingar. Även i framtiden ska barn och unga få lära sig praktiska färdigheter genom 4H.


Artikelserien ’4H möter 4H’ är en del av Fs4H:s 95 årsjubileum där vi synliggör våra 4H-föreningars och dess eldsjälars arbete. Läs mer om jubileumsaktiviteterna här. 

Text & Foto: Malin Vesterback

Läs mer om Närpes 4H på deras hemsida

Back to top of page