4H-verksamheten avstannar tillsvidare featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

4H-verksamheten avstannar tillsvidare

Finlands svenska 4H följer myndigheternas råd och anvisningar vad gäller åtgärder för att stävja spridningen av coronaviruset. Finlands regering rekommenderar att alla finländare skall minska sin närkontakt med andra mänskor i samband med hobbyer på fritiden. Det är speciellt viktigt att skydda alla riskgrupper så som äldre och sådana med underliggande sjukdom.
Många av de arbetsuppgifter som utförs inom arbetspoolerna beställs av äldre personer. Finlands svenska 4H rekommenderar att 4H-föreningarnas arbetspooler läggs på is från och med 13.3 2020 och tillsvidare.
Den klubbverksamhet som arrangeras under fredagen den 13.3 i anknytning till skolan, direkt efter skoldagens slut kan genomföras. Närkontakt mellan deltagarna undviks och god handhygien iakttas.
Finlands svenska 4H rekommenderar att all 4H-klubbverksamhet läggs på is från och med 14.3 2020 på obestämd tid. Frågan följs noggrant och närmare direktiv ges 20.3 2020.
Institutet för hälsa och välfärd följer frågan nationellt och ger anvisningar www.thl.fi
Finlands svenska 4H uppmanar föreningarna till kreativitet och uppmuntrar medlemmarna till att under klubbpausen utföra egen uppgifter inom ramen för Min 4H-uppgift.
Ytterligare information:
Verksamhetsledare Camilla Wahlsten, tfn 040 563 6127
Kommunikatör Petra Ingo, tfn 043 824 8703
Back to top of page