Träd och kol featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Huvud, Skogspaletten

Träd och kol

Tack vare trädens och växternas fotosyntes lagras kol i skogar och träprodukter. Ta en titt på videoanimationen om hur kolet kretsar i naturen och speciellt i fråga om träden.

 

Skogarna har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringen. Vid fotosyntes absorberar skogarna och alla gröna växter koldioxid från atmosfären.  De fungerar som viktiga kolsänkor. Växande skog binder koldioxid, men koldioxidupptaget varierar över tid, i olika skogstyper, genom markens struktur och bördighet. I träd binds härmed kol.

Reflektion i grupp: Plantera en trädplanta och fundera över dess roll i att motverka klimatförändringen.

Tips! Skogsskolan Kotten (Finska Forstföreningen) erbjuder lektioner om skog för elever i grundskolan. Skogsskolan följer läroplanen för speciellt årskurs 5-6.  Lektionerna sker utomhus.  Klass- eller timläraren beställer en sakkunnig till terrängen för att leda lektionerna.

Tips! Äldre 4H-medlemmar +14 år, har möjlighet att fördjupa sina skogsfärdigheter och samla studiepoäng genom att delta i den validerade kursen 4H i skogen. Ta kontakt med Finland svenska 4H eller din lokala 4H-föreningen för mer information.

Back to top of page