Väva av naturmaterial featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Hand, Skogspaletten

Väva av naturmaterial

Förberedelser: Samla material till vävar, t.ex. käppar och pinnar i lämplig storlek beroende på hur stor vävram var och en gör. Ni kan också tillsammans eller i grupper väva en jätteväv. Då spänner ni upp ramen t.ex. mellan två träd. Lämpligt material för att lägga upp en jätteväv är t.ex. byklina. Till mindre vävar passar t.ex. jutesnöre, fiskargarn eller olika restgarn. Se till att det i omgivningen där ni väver finns tillräckligt med material att väva med. Ta hänsyn till allemansrätten när ni samlar material, bryt inte kvistar från växande träd. Undvik giftiga eller brännande växter!

Material och redskap: Käppar, pinnar, byklina, jutesnöre, fiskargarn eller restgarn.

Beskrivning av utförande: Små vävramar binds ihop i hörnen så att de blir stadiga. Använd t.ex. fiskargarn och linda många varv i kors runt kvistarna som du binder ihop och avsluta med en knut på baksidan av ramen. Gör likadant i alla hörn. Sedan binder du de lodrätt gående garnen (varptrådarna). Börja med en knut i ena hörnet av vävramen, linda sedan ett varv runt turvist den övre och den nedre vågräta käppen i ramen. Avsluta varptråden med en knut i motsatt hörn från där du startade. Dags att börja väva! Samla sådant som du tycker att är vackert i din omgivning. Använd varierande material så som gräs, vass, löv, blommor, barkbitar… Trä dina skatter i väven under varannan och över varannan varptråd.

I slutet av träffen kan ni tillsammans se på resultatet och träna naturkännedom genom att ta reda på vad ni vävt in för växtarter i era vävar!

Back to top of page

Pin It on Pinterest