Leta spår av djur featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Huvud, Skogspaletten

Leta spår av djur

Beräknad tidsåtgång: 1-1,5 timme, går att göra året om

Material: Penna, papper, kläder efter väder

Förberedelser: Om du är osäker på att hitta spår efter vilda djur, lönar det sej att ta en sväng i skogen före. På vintern hittar man gott av spår i snön. Gör några säkra kort, dvs välj djuren du vill att ni ska diskutera. En van “spårhittare” kan t.ex. vintertid ta med spår av ekorre, vessla, räv och eventuellt någon fågel. Säkra kort är avföring av älg, vitsvanshjort, mårdhund, hare, räv och vildsvin. I ungskog hittar man spår då hjortdjuren såsom älg, vitsvanshjort och rådjur fejat sina horn, dvs då de nya hornen växer ut har de ett ludd som djuren skaver av mot ungträdsstammar. Även i ung tallskog kan man se skador, stammarna är avbrutna för att älgarna bryter dem för att få i sig årsskottet som är mjukt och gott. Spår syns då marken är blöt, framför allt av älg och andra klövdjur. Spår efter olika fåglar, speciellt hackspettar, spillkråka och dylikt hittar man på torra trädstammar.

Till vänster: hackspetten har hackat i en gran, till höger: avföring av älg.


Gör så här
: Gå ut i skogen och leta redan på spår av djur. Artbestäm djuren utgående från spåret, avföringen eller skadan. Material om djurarter och deras spår som stöder uppgiften kan printas ut och användas om man så önskar.

Ni kan också ladda ner Svenska Jägareförbundets Viltapp till telefonen. Där finns nyttig info om djurarter, spår, spillning och läten.

Back to top of page

Pin It on Pinterest