Säckinsamlingen Rejäl handling startar igen featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Säckinsamlingen Rejäl handling startar igen

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling. Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi. I säckinsamlingen deltar även Hankkija, Lantmännen Agro, Lantmännen Feed, Tilasiemen och Lassila & Tikanoja.

Till insamlingen mottas Yaras gödselsäckar, gödselpallarnas huvor, Hankkijas fodersäckar och Hankkijas, Lantmännen Agros, Lantmännen Feeds, Raisioagros och Tilasiemens utsädesstorsäckar.

Säckinsamlingen har långa anor och har arrangerats sedan år 1975. Under den här tiden har 4H samlat in över 37 miljoner kilo plast, varav 611 ton i fjol.

– Vår målsättning är även i år att Yaras och samarbetsparternas säckar samlas in effektivt och säkert, konstaterar försäljningsdirektör Timo Räsänen vid Yara Suomi.

Säckar samlas in i hela landet under tiden maj till augusti. Jordbrukarna kan föra säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun, sammanlagt cirka 250. På de flesta orter i Nyland pågår insamlingen under tiden 15 maj–23 juni. I Österbotten är insamlingstiden 1 juni–31 juli. Kyrkslätt, Sjundeå och Åboland har egna specifika insamlingstider. Insamlingstider och platser hittas på www.fs4h.fi/sackinsamling.

4H-föreningarna har hand om insamlingsplatserna och för ungdomarna kan säckinsamlingen vara det första sommarjobbet och ge viktig arbetserfarenhet. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsplatsen till vidare behandling.

– Storsäckarna styrs efter förbehandlingen till materialåtervinning, där säckarna får ett nytt liv bland annat som paketeringsband. Paketeringsbanden används bland annat för att binda virke, berättar försäljningschef Sanna Peltola vid Lassila & Tikanoja.

Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Tilläggsinformation:

Timo Räsänen, kommersiell direktör
Yara Suomi Oy, tel. 050 337 4514

Petra Ingo, kommunikatör
Finlands svenska 4H, tel. 043 824 8703

Sanna Peltola, affärsverksamhetschef
Lassila & Tikanoja Oyj, tel. 050 385 4548

www.fs4h.fi/sackinsamling

Länk till pressbild, fotograf: Tiina Rinne

Back to top of page