På Educa 2024 lyfts matfostran, vardagskunskap och landsbygdsnäringarna featured image
Publicerad | i Nyheter

På Educa 2024 lyfts matfostran, vardagskunskap och landsbygdsnäringarna

Välkommen att besöka den gemensamma montern 6n40 för Finlands svenska 4H, Farmer Time Finland, SLC, Marthaförbundet och UngMartha i svenska Hörnan på Educa-mässan, som ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 27-28 januari.

Educa-mässan är Nordens ledande utbildningsevenemang och till mässan väntas 15 000 besökare. Kvarteret Hörnan samlar de svenskspråkiga aktörerna inom undervisning, utbildning och skolsamarbete. Delta gratis genom att registrera dig som besökare på Educas webbplats. Mässan är öppen fredagen 26.1. kl. 10-19 och lördagen 27.1. kl. 10-17.

Hållbart lärande i fokus 2024

Finlands svenska 4H deltar i Educamässan i monter 6n40 tillsammans med Farmer Time Finland, SLC, UngMartha och Marthaförbundet. Årets tema på mässan är  ”vi möts”.

”En god utbildning är byggstenen för barn och ungas sociala kompetens, ledarskaps- och arbetslivsfärdigheter. Finlands svenska 4H främjar tillsammans ett aktivt medborgarskap. ” Finlands svenska 4H

– Inom 4H främjar vi barn och ungas aktiva medborgarskap genom mat- och skogfostran. Vi stärker delaktighet och lärande genom användning av symbolstöd och lättspråk. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter, erhåller första insikter i arbetslivet och företagsamhet samt kontakt till landsbygdsnäringarna. De ungas lärandet synliggörs via studiepoäng, digitala kompetensmärken samt internationella aktiviteter. Detta lyfter vi på Educa 2024, framhåller Bettina C. Lindfors, Fs4H.

– Vi är glada för det goda samarbetet mellan SLC, Fs4H, Farmer Time Finland, Marthaförbundet och UngMartha. SLC medverkar i Educa-mässan för att dela kunskap om varifrån den finländska maten och skogens råvaror kommer. Vi erbjuder olika slags undervisningsmaterial om matens och skogsprodukternas väg från jord till bord och vill skapa möjligheter för lärare och elever att bekanta sig med jord- och skogsbruket och landsbygden, säger Mia Wikström, kommunikationschef, SLC.

– Även i år har vi glädjen att få delta på Educa i ett brett samarbete i vår gemensamma monter. Farmer Time Finland erbjuder barn och unga möjligheten att träffa en bonde via digitala hjälpmedel. Läraren är i en nyckelposition för att våra unga ska få lära sig mera om varifrån maten kommer” berättar Madelene Lindqvist, projektledare, Farmer Time Finland i Österbotten (ProAgria Lantbruksällskapet).

I den gemensamma montern i Hörnan, presenteras även projekten Flytta hem och En euro i taget från Marthaförbundet. Projekten genomförs huvudsakligen i samarbete med lärare och elever på andra stadiet.

– Marthaförbundets och Ungmarthas främsta fokus är att inspirera till hållbara livsstilsval och erbjuda konkreta verktyg för att främja välmående i vardagen. Medverkan på Educa 2024 ger oss möjlighet att aktivt bidra till utbildningssektorn, knyta värdefulla kontakter och samarbeta med andra aktörer som delar gemensamma värderingar kring vardagskunskap, berättar Katharina Jägerskiöld, ekonomirådgivare, projektledare, Marthaförbundet.

Ta del av diskussionerna på Hörnan scenen under Educa 2024

26.1.2024 kl. 13:00-13:40
Lärande, kompetens och arbetslivsfärdigheter med fokus på landsbygdsnäringarna – steg för framtiden
Samtal kring landsbygdsnäringarna, behov av kompetens och ett kontinuerligt lärande livet igenom. Vad behöver yrken inom näringarna idag, hur kan skolan stödja på rätt sätt och hur kan i sin tur landsbygden sluta upp bakom skolmiljön och dess utveckling?
Deltagare: Bettina C. Lindfors, Fs4H och Christoffer Ingo, SLC

27.1.2024 kl. 10:30-11:00
Hållbarhet och lärande – så här svarar vi
Hur främjar vi barn och ungas lärande och kunnande inom hållbarhet samtidigt som vi stöder skolan i dess uppgift enligt undervisningsplanen?
Panelen diskuterar kring hållbarhet i vardagen och hur tredje sektorn stärker barn och ungas praktiska färdigheter
Deltagare: Bettina C. Lindfors, Fs4H, Mia Wikström, SLC, Elisabet Eriksson, Marthaförbundet, Elise Hindström, UngMartha

Välkommen! Registrera dig som besökare och delta gratis i Educa-mässan.


Hörnan på Educamässan 2024

Välkommen till det svenskspråkiga kvarteret Hörnan på Educa 2024! Förvänta dig ett fullspäckat program för alla längs hela utbildningsstigen.
I Hörnan står över 30 utställare redo att träffa dig och på scenen ordnas ett mångsidigt program med föreläsningar och intressanta samtal.
Som besökare kan du botanisera bland till exempel läromedel, projektidéer och olika pedagogiska lösningar. I Hörnan diskuterar vi också framtidens bildningssamhälle, AI, ledarskap och hållbarhetsfrågor med mera.

Kan vara en bild av 11 personer och text
Bild: FSL

Till Hörnan kommer undervisningsministern Anna-Maja Henriksson, FSL:s ordförande Inger Damlin, direktören för svenska enheten vid utbildningsstyrelsen Kurt Torsell, neuropsykologen Åse Fagerlund, forskningsledare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi Katri Hansell, rektorn för Folkhälsan Utbildning Anna Pensar-Kuivamäki och många fler. I vimlet träffar du även sakkunniga inom matfostran, skogsfostran och företagsfostran.

Program i Hörnan fredag 26.1.

 

Tidpunkt Uppträdare Event
10:10 – 10:15 Inger Damlin Inger Damlin Hörnans öppning
Finlands Svenska Lärarförbunds förbundsordförande Inger Damlin öppnar Hörnan
10:15 – 10:30 Anna-Maja Henriksson Anna-Maja Henriksson
Undervisningsminister
Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson
Henrikssons hälsning till Hörnan
10:30 – 11:15 Pamela Granskog Pamela Granskog
Specialsakkunnig, Undervisnings- och kulturministeriet.
Panelens moderator.Panelister: riksdagsledamöter från riksdagsgrupper.
Finland efter fyra år – vilket bildningssamhälle ska vi se fram emot?
Riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier samlas i Hörnans första panel. På agendan står vårt nya regeringsprogram och dess betydelse för utbildningssektorn de kommande fyra åren.
11:20 – 11:40 Reading Presentation Ann-Katrine Risberg,
Pia Vataja
Projektforskare, Niilo Mäki Institutet
Hur mår läsningen i Svenskfinland?
Läsförmåga och läsintresse bland elever i åk 1-7. Presentation av resultat från en färsk rapport som baseras på en longitudinell studie av finlandssvenska elevers läsförmåga och -intresse.
11:45 – 12:10 Inger Damlin Inger Damlin
FSL:s förbundsordförande
Bildningspulsen på: Inger Damlin
FSL:s förbundsordförande Inger Damlin i en intervju om hennes egen bildningsresa genom åren, vad som fått hennes engagemang och passion för pedagogiken att väckas och hur hon själv ser på bildningens utmaningar, möjligheter och sårbara punkter.
12:10 – 12:25 Christine Söderek Christine Söderek Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen Att stärka skolengagemang och ingripa vid skolfrånvaro
Från och med 1.8.2023 trädde både lagändringen och läroplansändringarna gällande frånvaro i kraft och utbildningsanordnare ska göra upp en lokal verksamhetsmodell för förebyggande av elevers frånvaro och systematisk uppföljning samt ingripande vid frånvaro. Utbildningsstyrelsen bygger som bäst upp en webbplatshelhet kring temat, ordnar fortbildning och stärker områdeskoordineringen för att stödja implementeringen av läroplansändringarna. Kom och ta del av vad som är på gång!
12:30 – 12:55 Ebba Håkans, Sandra Mellberg Ebba Håkans
Projektledare Hållbart på Menyn, Folkhälsan
Sandra Mellberg
Hushållsrådgivare, Marthaförbundet
Katharina Jägerskiöld
Projektledare Flytta hem, Marthaförbundet
Linn Jung Moderator
Dags att flytta hemifrån – Då gäller hållbart på menyn

Folkhälsans projekt Hållbart på menyn tillsammans med Marthaförbundets projekt Flytta hem gör en praktisk show där Ebba Håkans och Sandra Mellberg tillreder hållbara och studerandevänliga maträtter på scen. Tillfället modereras av Linn Jung och Katharina Jägerskiöld som rapporterar om hur matlagningen framskrider och gemensamt diskuterar om de ungas behov av praktisk vardagskunskap.

Genomförande: Dialogisk föreläsning samtidigt som maten tillreds
Målgrupp: lärare, skolpersonal på andra stadiet och andra intresserade av hållbara val

13:00 – 13:40 Christoffer Ingo, Bettina C. Lindfors Bettina C. Lindfors
Finlands svenska 4H
Christoffer Ingo
SLC
Lärande, kompetens och arbetslivsfärdigheter med fokus på landsbygdsnäringarna – steg för framtiden
Samtal kring landsbygdsnäringarna, behov av kompetens och ett kontinuerligt lärande livet igenom. Vad behöver yrken inom näringarna idag, hur kan skolan stödja på rätt sätt och hur kan i sin tur landsbygden sluta upp bakom skolmiljön och dess utveckling?
13:45 – 14:25 Birgitta Forsström, Peter Grannas, Jeanette Lindroos, Jaan Siitonen Jeanette Lindroos
Styrelsemedlem och biträdande rektor i Pargas
Peter Grannas
Rektor Kristinestads gymnasium
Birgitta Forsström
Verkställande direktör Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Jaan Siitonen
Verksamhetsledare Språkambassadörerna
Ett Finland med färre elever 2030 – var finns skolan då?
Panel: Den demografiska utvecklingen är på alla sätt utmanande för Finland – hur ska vi kunna fortsätta driva en regional utveckling framåt när årskullarna blir mindre? Kan bildningsfältet se likadant ut som nu, vilka förändringar kommer att krävas och hur ska skolan trygga även på sikt tillgången på arbetskraft?
14:30 – 15:00 Tony Björk, Maj-Len Engelholm, Tom Gullberg, Anna Mikander Anna Mikander
Undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Tony Björk
Rektor, Mattlidens skola
Tom Gullberg
Äldre universitetslektor, Åbo Akademi.
Tillit och ansvar – om demokrati i skolan
En diskussion om hur demokratin förverkligas från småbarnspedagogik till andra stadiet och hur vi förhåller oss till den. Hur kan vi föra diskussionen för att slå vakt om de värderingar och människorättsfrågor som ligger till grund för demokratin? Hur organiseras och leds en demokratisk verksamhetskultur?
Moderator: Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen.
15:15 – 15:35 Anna Hellerstedt Anna Hellerstedt
VD Hufvudstadsbladet Ab
Nyheter på barnens villkor – samhällets ansvar och intresse
Hufvudstadsbladet satsar på allmänbildning för barn och unga och är aktören bakom HBL Junior. Hur ser Hufvudstadsbladet Ab:s VD Anna Hellerstedt på satsningen idag, vilken är barnens feedback och hur hjälper HBL de yngre att delta i samhällsdebatten – på barnens egna villkor?
15:40 – 16:05 Anders Adlercreutz Oscar Lehtinen
Krisarbetare, School to Belong, HelsingforsMission
Anders Adlercreutz
Europa- och ägarstyrningsminister
Cecilia Huhtala
Förbundsordförande Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Maj Estlander
Verksamhetschef, Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet
Henrik Wickström
Riksdagsledamot, välfärdområdespolitiker
Hälsa och trivsel i skolan – hur ska välfärden jobba de kommande åren?
Hur vi mår och orkar har betydelse i vardagen – och skoltrivsel är ett gemensamt ansvar. I skolvärlden har mycket hänt de senaste åren: organiseringen av elev- och studentvården och välfärdsreformen har gjort att ansvaret kring hälsa och förebyggande inom elevvården inte varit alldeles enkelt. Ensamhet och skolfrånvaro är ett bekymmer för många unga.I panelen diskuteras tredje sektorns roll, vad skolan kan göra som aktör i det förebyggande barnskyddsarbetet och hur aktörer som HelsingforsMission, FSS och Stiftelsen Bensow jobbar för en bättre tillvaro för barn och unga.
16:45 – 17:05 Ted Forsström
Poddare, författare och producent för barnredaktionen på Svenska Yle
Pernilla Lindström
Jutta Maunula
Läraryrket har förändrats mycket på kort tid.
Diskussion om hur det är att jobba som lärare idag. Lindström har en lång erfarenhet av lärarjobbet Medan Maunula nyligen inlett sin karriär – hur ser de på yrkets attraktionskraft och lärarrollen i framtiden? Ted Forsström modererar samtalet.
17:10 – 17:55 Kurt Torsell Kurt Torsell
Direktör för svenska enheten vid utbildningsstyrelse
Bildningspulsen på Kurt Torsell
Ska skolan lösa alla samhällsproblem: vart tog det sunda bondförnuftet vägen?
Direktören för svenska enheten vid utbildningsstyrelsen Kurt Torsell tar plats i soffan för att diskutera om bildningen i samhället som bäst: vilken roll sektorn har i debatterna och i vardagen idag och vad som faktiskt är rimligt att bära för en skolvärld där kraven och tempot bara ökar.
18:30 – 19:00 Birgitta Forsström, Peter Grannas, Jeanette Lindroos, Jaan Siitonen Hörnan Avslutning och sammanfattning
Tack för din medverkan och välkommen åter!

Ta del av hela programmet på Educas hemsida

Program i hörnan lördag 27.1

Tidpunkt Uppträdare Event
10:10 – 10:30 Backman Anna-Lena Sahlström
Projektledare vid Mieli
Eva-Lotta Backman
Finlands Svenska Idrotts enhetschef för motion och rörelse
I samtal med FSI och Mieli
”Magis – att hantera jobbiga känslor och tankar”
Intervju kring spelet Magis och hur det idag hjälper barn att hantera tankar, känslor och oro.Barn behöver inte kunna stå på händer, men de behöver röra på sig! Om hur vi kan uppmuntra barn till rörelseglädje.” Eva-Lotta Backman pratar om barns och ungas rörelseglädje.
10:30 – 11:00 4H Bettina C. Lindfors
Finlands svenska 4H
Mia Wikström
SLC
Elisabet Eriksson
Marthaförbundet
Elise Hindström
UngMartha
Hållbarhet och lärande – så här svarar vi
Hur främjar vi barn och ungas lärande och kunnande inom hållbarhet samtidigt som vi stöder skolan i dess uppgift enligt undervisningsplanen?
Panelen diskuterar kring hållbarhet i vardagen och hur tredje sektorn stärker barn och ungas praktiska färdigheter och kunskaper genom verksamhet, kommunikation och samarbete.
11:10 – 11:35 Åse Fagerlund Åse Fagerlund
Neuropsykolog
Pontus Kipowski
Åse Fagerlund tillsammans med samtalsledare Pontus Kipowski
I kölvattnet av utbredd psykisk ohälsa behöver vi se ett ökat fokus på hälsofrämjande arbete i skolan. Det kan handla om att träna eleverna i att ställa upp egna mål, fokusera på det som är viktigt och samtidigt ta hänsyn till och ha omtanke om andra.
Åse Fagerlund, aktuell med böckerna Elevhälsa i skolan och Öka välbefinnandet i skolan, delar i detta samtal med sig av vetenskapligt beprövade metoder för att stärka elevernas uthållighet och tro på sin förmåga att utvecklas. Även du som lärare får handfasta tips på vad du kan träna på för att stärka ditt välbefinnande och hantera en stressig skolvardag.
11:40 – 11:55 SALT Tiina Saaresranta
Specialsakkunnig inom SALT-nätverket, Åbo Akademi
Erika Silventoinen
Skärgårdshavets Unesco biosfärområde
SALT – för starkare hembygdsidentitet hos barn och unga i skärgården och på landsbygden
Kan en stark hembygdskänsla bidra till en livskraftig landsbygd och skärgård? Temanätverket SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) vill främja barns och ungas välbefinnande, delaktighet och hembygdsidentitet och utvecklar i samarbete med kommuner verksamhetsmodeller för detta. Under föreläsningen delar vi erfarenheter och praktiska exempel kring hembygdsfostran i undervisningen, du får också ta del av material som producerats i projektet.
12:00 – 12:25 JohnH John Henriksson
PeM & doktorand, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Roland Träskelin
PeM, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Fuskgenerator eller kritisk vän – inblick i AI ur utbildningsperspektiv i dagens läge och tankar framöver
Drygt ett år har gått sedan ChatGPT lanserades och startade diskussionen om hur utbildningssektorn dels kunde anamma AI men även vilka utmaningar dessa verktyg ställer för oss.Under denna session ger vi en kort inblick i hur AI-verktyg diskuteras och används i undervisningen redan nu samt hur dessa kan påverka vår bedömningskultur. Vilken roll vill vi att AI ska ha i framtidens utbildning?

Ta del av hela lördagens program på Educas hemsida

Tilläggsinformation:

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Fs4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

#Educa2024 #Hörnan2024 #fs4h #4HAkademin

Back to top of page