Lär känna träd och växter i skogen featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Huvud, Skogspaletten

Lär känna träd och växter i skogen

Målsättningen är att lära barnen om inhemska träd och växter. Trädslag kan läras ut året om, det är bra att kunna träden också i vinterskrud. Övriga växter kan man lära ut vår, sommar och höst.

Beräknad tidsåtgång: 1-1,5 timme, går att utföra året om, uppgiften lämpar sej för alla åldrar.

Förberedelser: ca ½ timme. Gå ut på förhand i skogsområdet ni ska vara i och sök upp träden och växterna. Ta som mål att lära ut ca 3-6 träd/växter per gång. Barnen är vanligtvis intresserade att lära sej mer utöver övningen, så ha gärna några “kort i bakfickan”. Lappar/kort med bild och namn på olika växter och träd + klädnypor ifall ni vill leka ”arten i nacken”leken.

Exempel

Träd: gran, tall, vårt-och glasbjörk, grå-och klibbal, ek, asp, rönn …osv

Buskskiktet, ris och örter: blåbär, lingon, ljung, liljekonvalj, renfana, blåsippa…osv

Bottenskiktet, mossor och lavar: björnmossa, husmossa, vitmossa, renlav …osv

Stödmaterial: Uppgiftsblad kring trädarter och växter

Fakta om trädens säregenskaper; bark, färg, löv, barr, kottar, kvistar, rötter, växtplats, hur stora de kan bli. Vad trädet använts eller används till (förr: tjära, tändstickor osv. nu: virke, viskos, papperosv). Forstföreningens kort om trädslagen är ett bra hjälpmedel. De kan printas ut på https://smy.fi/sv/material/puutehtavakortit/.

Beskrivning: Gå ut i skogen och bekanta er med ca 3-6 levande träd/växter tillsammans med barnen. Om man vill kan man som repetition ha en liten naturstig med 1X2-svarsalternativ eller leka arten i nacken leken som avslut på utfärden.

Arten i nacken leken
Gör kort med namn och gärna bild av olika träd eller växter som barnen lärt sig. Alla får en lapp med ett träd eller en växt fastsatt i nacken. Fäst lappen i nacken med t.ex. en klädnypa. Nu ska barnen ställa ja/ nej frågor till sina kompisar för att få redan på vilket träd eller vilken växt de är (som de har i nacken). Ge gärna exempel på frågor om barnen har svårt att komma igång.

Back to top of page

Pin It on Pinterest