Lär känna träd och växter i skogen featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Huvud, Skogspaletten

Lär känna träd och växter i skogen

Lär barnen känna igen inhemska träd och växter under olika årstider. Vad växer i träd-, busk- och bottenskiktet? Krydda er skogstur med leken ”Arten i nacken”!

Gå ut i skogen med barnen och bekanta sig med olika träd och växter i skogen i er näromgivning. Ha som mål att lära ut ca 3-6 träd/växter per gång. Diskutera med barnen om olika träd, växter och deras egenskaper samt vad de används till nu och förr i tiden.

Krydda er skogstur med leken ”Arten i nacken”. Gör kort med namn och gärna bild av olika träd eller växter som barnen lärt sig. Alla får en lapp med ett träd eller en växt fastsatt i nacken. Fäst lappen i nacken med t.ex. en klädnypa. Nu ska barnen ställa ja/ nej frågor till sina kompisar för att få redan på vilket träd eller vilken växt de är (som de har i nacken). Ge gärna exempel på frågor om barnen har svårt att komma igång.

Trädskiktet: gran, tall, vårt-och glasbjörk, grå-och klibbal, ek, asp, rönn …osv

Buskskiktet, ris och örter: blåbär, lingon, ljung, liljekonvalj, renfana, blåsippa…osv

Bottenskiktet, mossor och lavar: björnmossa, husmossa, vitmossa, renlav …osv

Stödmaterial: Uppgiftsblad kring trädarter och växter

Fakta om trädens egenskaper; bark, färg, löv, barr, kottar, kvistar, rötter, växtplats, hur stora de kan bli. Vad trädet använts eller används till (förr: tjära, tändstickor osv. nu: virke, viskos, papperosv).

Ett bra hjälpmedel är Från Betula till Pinux – uppgiftskort om våra träd och deras tillväxt, Finska Forstföreningen.

 

Back to top of page