Pojke vid riskoja
Publicerad | Uppdaterad | i Hand, Skogspaletten

Bygga koja eller vindskydd

Gå ut med barnen i skogen och bygg en koja eller vindskydd. Diskutera om allemansrätten innan bygget. Kom ihåg att be om lov av markägaren ifall ni önskar ha kojan eller vindskyddet kvar en längre tid. Ta med en matkorg för mellanmål i skogen.

Du behöver: handskar, rep, presenning, eventuellt såg, lämpliga kläder enligt väder, mellanmål.
Fråga lov av markägaren ifall ni lämnar kojan eller vindskyddet kvar som utflyktsmål för nya skogsutfärder. Diskutera även med barnen om allemansrätten.

Koja av ris för de yngre barnen:

Välj ut en lämplig plats för en koja. Det får gärna finnas nedfallna kvistar i närheten. Låt barnen bygga kojan genom att samla kvistar och luta dem mot ett eller flera stadiga träd. Låt kreativiteten flöda. Hur lång tid bygget tar och kojans stabilitet beror på antalet byggare och hur mycket kvistar ni har till ert förfogande. Kojan är färdig när barnen tycker att det är en acceptabel koja och kojan är tillräckligt stabilt så barnen tryggt kan vistas i den. Lämna platsen i det skick som den var i innan ni kom.

Vill ni bygga en grönskande koja, så kan ni bygga en koja av slagen sälg som hittas vid t.ex. vid dikesrenar. Efter en tid börjar sälgen slå skott och kojan växer och blir grön.

Vindskydd för de äldre barnen:

Med äldre barn kan man träna att bygga ett vindskydd i skogen av presenning och rep. Om man vill att barnen ska hitta kreativa lösningar, så kan man ge dem som uppgift att bygga vind- och regnskydd av naturmaterial. Om man däremot vill att de lär sig hur man bygger ett bra skydd mot vind och regn, så kan man ge instruktioner under byggandet. Till exempel genom att spänna ett rep mellan två träd och sedan lägga presenningen över och fästa ned till med hjälp av pinnar eller stenar på kanten mot marken. Finns det fallna grenar, går det att använda en lång gren som man fäster mellan två träd.

Back to top of page