Pojke vid riskoja
Publicerad | Uppdaterad | i Hand, Skogspaletten

Bygga koja eller vindskydd

Förberedelser: Alla ska ha lämpliga oömma kläder för skogen. Planera var ni kan bygga kojan eller vindskyddet. Be lov av markägaren, ifall ni vill lämna kojan kvar till ett senare tillfälle. Ta med picknick mat om ni vill äta mellanmål i skogen.

Material och redskap: Eventuellt snören för att göra kojan stadigare. Handskar om kvistarna är stickiga. Presenning och rep till vindskyddsbygget. Beroende på barnensålder kan uppgiften formuleras på olika sätt. Börja med att gå igenom vad man får och inte får göra enligt allemansrätten. Man får inte bryta kvistar från levande träd och buskar, men man kan använda grenar, kvistar och ris som har fallit av sig själv. Man får inte heller förstöra eller skräpa i skogen.

Koja av ris för de yngre: Välj ut en lämplig plats för en koja. Det får gärna finnas nedfallna kvistar i närheten. Låt barnen bygga kojan genom att samla kvistar och luta dem mot ett eller flera stadiga träd, så det bildas en kon formad koja. Låt kreativiteten flöda. Hur lång tid bygget tar och kojans stabilitet beror på antalet byggare och hur mycket kvistar ni har till ert förfogande. Kojan är färdig när barnen tycker att det är en acceptabel koja och kojan är tillräckligt stabilt så barnen tryggt kan vistas i den. Lämna platsen i det skick som den var i innan ni kom. Om ni har markägarens lov, så kan ni lämna kojan kvar som utflyktsmål för kommande skogsutfärder.

Vindskydd för de äldre: Med äldre barn kan man träna att bygga ett vindskydd i skogen av presenning och rep. Om man vill att barnen ska hitta kreativa lösningar, så kan man ge dem som uppgift att bygga ett så bra vind-och regnskydd som möjligt av materialen de får. Om man däremot vill att de lär sig hur man bygger ett bra skydd mot vind och regn, så kan man ge instruktioner under byggandet. Till exempel genom att spänna ett rep mellan två träd och sedan lägga presenningen över och fästa ned till med hjälp av pinnar i öljetterna eller att lägga stenar på kanten mot marken. Finns det grenar som man kan använda går det att använda en lång gren som man fäster mellan två träd.

Variationer: Vill man bygga en grönskande koja, så kan man bygga en koja av slagen sälg som hittas vid t.ex. vid dikesrenar. Efter en tid börjar sälgen slå skott och kojan växer och blir grön.

Back to top of page

Pin It on Pinterest