Trädens höjd och ålder och hur skogen binder kol featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Huvud, Skogspaletten

Trädens höjd och ålder och hur skogen binder kol

Tidsåtgång: ca 1 timme, kan utföras året om

Förberedelser: kontrollmät (höjd, ålder och sträckor) några träd på förhand. Sträckan kan också uppskattas från karta. Fråga hjälp t.ex. av lokala Skogsvårdsföreningen eller reviret. Träden behöver inte vara högre än ca 10 m, ju högre träd desto svårare blir uppgiften. Man kan alltså göra uppgiften svårare om man så vill.

Material: Måttband

Trädets höjd
Käppmetoden är en relativt säker metod att mäta trädets höjd med. Sök reda på en rak käpp. Håll i käppen på så att armen och käppen är lika långa. Om du försiktigt sätter käppens ända mot ansiktet får du rätt läng. Gå bakåt så långt att din hand där du håller i käppen sammanfaller med trädets fot och käppens övre ända med trädtoppen. Stega därefter upp avståndet från den plats du befinner dig på till trädets fot – avståndet är trädets höjd. För en nybörjare är det värt att lägga på minnet att tallen och björken sällan blir 30 meter hög i södra Finland. Endast granen kan i undantagsfall bli 40 meter. Låt deltagarna öva att mäta höjden på olika träd med käppmetoden.

Fakta: Trädets exakta höjd mäts med instrument som heter hypsometer.

 

ung tall och årsringarna på en tallstubbe

 

Trädets ålder
Lättast går det att bestämma åldern på unga tallar. Tallen gör enbart ett kvistvarv per år och därför är kvistvarvens antal det samma som trädets ålder. På äldre tallar har de lägre kvistarna fallit bort genom naturlig kvistrensning. På dem måste du därför uppskatta det antal år som trädet har behövt för att nå upp till den höjd där kvistvarven börjar. Ju längre norrut du befinner dig och ju sämre växtplatsen är desto långsammare växer tallen och de andra trädslagen. Du har inte nytta av kvistvarven på något annat trädslag än tall. Då du ska bestämma åldern lönar det sig att utnyttja stubbar som finns i närheten och räkna årsringarna på dem.

Låt deltagarna räkna trädets ålder från en färsk stubbe. Låt dem söka fram årsringen för det år då de är födda. Om ni är i en tallskog med unga tallar kan ni räkna åldern på en tallskog utgående från grenvarv.

Fakta: Den exakta åldern på ett träd får man med en tillväxtborr, utifrån dess borrspån kan man räkna ”växtvarven” d.v.s. årsringarna.

Sträckor
För att öva sin steglängd (bra att veta det då man t.ex. stegar höjden till träd) kan man göra övningar att stega sträckor. Låt deltagarna mäta längden på sitt eget steg med måttband. Efter det får de stega från punkt A till B och uppskatta längden på sträckan. Kontrollmät med måttband, eller från karta om sträckan är lång.

Skog binder kol
Skogarna har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringen. Vid fotosyntes absorberar skogarna och övrig biomassa (alla gröna växter) koldioxid från atmosfären och fungerar som viktiga kolsänkor. Växande skog binder koldioxid, men koldioxidupptaget varierar över tid, i olika skogstyper, genom markens struktur och bördighet. I träd binds alltså kol. Sågar du ner det och gör bräder av det, så frigörs inte kolet, utan finns kvar i bräderna. Därför är det bättre att bygga hus av virke istället för t.ex. cement.

Om vi sparar energi, sparar vi också olja eller trä vilket betyder att mindre mängder kol frigörs till atmosfären. Fundera på hur mycket vi använder energi till här i världen. Hur kunde du spara energi? Om vi går eller cyklar går det inte åt något bränsle bara egen energi. Dessutom är det hälsosamt.

Skogarnas roll för att dämpa klimatförändringen:

  • Vi ökar skogsarealerna och sköter och använder skogarna enligt principerna för ett hållbart skogsbruk
  • Vi väljer trä i stället för andra material
  • Vi återvinner träprodukter
  • Du kan också plantera en trädplanta
Back to top of page

Pin It on Pinterest