Lek om allemansrätten featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Hjärta, Skogspaletten

Lek om allemansrätten

Tanken med denna lek är att barnen på ett roligt sätt får lära sig om allemansrätten.

Ni behöver

Förberedelser:
Häng upp alla 36 kort på ett begränsat område i skogen. Lättast är att göra ett hål i hörnet och dra en gummisnodd genom hålet. Fäst sedan en klädnypa i snodden så blir det lätt att fästa i grenar eller liknande.

Gör så här:
Inled med att berätta kort om allemansrätten. Allemansrätten i Finland ger var och en som vistas här möjligheten att röra sig fritt i naturen oberoende av vem som äger den. Men de här rättigheterna förutsätter såklart att man tar hänsyn till omgivningen och inte skadar eller stör. Naturskyddsområdena utgör undantag från allemansrätten i och med att där kan råda striktare bestämmelser för att skydda miljön. Ett naturskyddsområde kan vara en nationalpark, ett naturreservat eller s.k. övriga naturskyddsområden.

Dela in barnen i grupper med 3-5 och ge varje grupp en plastburk och en tärning. Låt grupperna hitta på ettnamn åt sig och ett lockrop, t.ex. ett djurläte. Leken går ut på att utföra uppgifter och ta sig till fråga nummer 36. När lekledaren sagt “klara, färdiga, gå” börjar alla grupper med att slå sin tärning i plastburken. Siffran de får ska de sedan hitta på ett frågekort med samma nummer.

När någon hittar kortet lockar den till sig alla i sin grupp med lockropet. När alla i gruppen är på plats läser de och försöker komma på svaret eller gör uppgiften. Sedan springer gruppen till lekledaren och berättar svaret. Lekledaren ger ytterligare tips ifall svaret inte är rätt direkt. När de fått rätt på uppgiften får de slå ett nytt slag med tärningen. Det talet adderas till det tal de tidigare hade. Om de som starttal fick en trea och sedan slår en etta så ska de nu leta efter kort nummer fyra. Så fortsätter det tills grupperna fått 36 eller mer. Får de mer än 36 ska de ändå leta efter 36:an. Avbryt inte leken när det första laget är färdigt utan låt alla grupper bli klara.

Variationer:
Leken går att variera med olika uppgifter eller frågor och deras svårighetsgrad. Om man vill kan man ha grupperna sammanbundna på något sätt så att de måst röra sig i en grupp från ställe till ställe utan att prata med varandra.

Back to top of page

Pin It on Pinterest