Fotografering i skogen med mobiltelefon
Publicerad | Uppdaterad | i Hjärta, Skogspaletten

Scavenger Hunt – skattjakt med motiv i skogen

Skattjakten (Scavenger Hunt) går ut på att barnen får listor på motiv de ska leta efter och fotografera i naturen. Tanken är att undersöka naturen ur olika perspektiv och årstider genom fotografering. Låt kreativiteten flöda!

Skattjakten kan antingen förverkligas som en tävling eller som en uppgift som ska utföras i lugn och ro och där målsättningen är att undersöka naturen genom fotografering.

Du behöver: Listor på motiv att fotografera i skogen, kamera eller mobiltelefon/barn.

Innan skattjakten, gå igenom med barnen grunderna i fotografering. Håll kameran/telefonen stilla vid fotografering. Fotografera motivet på tillräckligt nära avstånd för skärpa. Fotografera motivet i olika ljus. Pröva olika bildvinklar.

Dela upp barnen i par eller smågrupper. Varje par/smågrupp får ett kort med tre uppgifter på vad de ska fotografera i skogen. När de fotograferat dessa, så kommer de tillbaka till ledaren och visar upp sina foton och lämnar tillbaka listan. Efter det får gruppen sedan en ny lista med tre uppgifter till. Ni kan hålla på så tills alla fått alla uppgifter beroende på hur många uppgifter och hur mycket tid ni har.

Efter skattjakten, studera bilderna tillsammans på en större skärma. Välj ut de bästa och ställ i ordning en utställningen kallad Skattjakt i skogen. Kom ihåg att kolla tillstånd av barnens vårdnadshavare för publicering av bilder där deltagarna syns.

Här kommer exempel på motiv, men man kan fritt hitta på egna uppgifter beroende på årstid och den skog man befinner sig i.

FOTOGRAFERA:

 • En insekt
 • En trädstubbe
 • Ett spindelnät
 • Mossa på träd
 • Tre löv med olika form
 • En stor sten som man kan klättra upp på
 • Kottar under ett barrträd
 • Röd blomma
 • Träd med bark som INTE är brunt
 • Spår av att något djur varit här
 • En stig i skogen
 • Ett vackert moln
 • Något som får dej att skratta
 • Något du inte väntade dig att se i skogen
 • Något som människan lämnat i skogen
 • Något gult/grönt/brunt/orange…
 • Något runt/rektangulärt/kvadratiskt/triangulärt…

TA EN SELFIE…

 • I solljus eller i skugga
 • Kramande ett träd
 • Sittande på en sten
 • Under en gran
Back to top of page

Pin It on Pinterest