Flicka och pojke packar ihop gödselsäckar
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

En fantastisk mängd säckar samlades in i säckinsamlingen Rejäl handling

I årets insamling samlades 673 000 kilo gödsel- och utsädessäckar, vilket är cirka 70 procent av plastsäckarna. Mängden är över 60 000 kilo större än i fjol. Insamlingen som koordineras av 4H-organisationerna och Yara Suomi sysselsätter många ungdomar.

4H-ungdomarna jobbade flitigt med säckinsamlingen Rejäl handling även i sommar. Till insamlingen samlades 673 000 kilo plast för återvinning. Av plasten tillverkas bland annat paketeringsband till såg- och byggnadsindustrin.

”Årets insamlingsmängd är strålande. Mängden varierar från år till år, men det här är på toppnivå. Mängden är till exempel 62 000 kilo större än i fjol. I år har mängden insamlad plast ökat, tack vare att allt större mängder fodersäckar samlats in, utöver gödsel- och utsädessäckarna. Den allmänna diskussionen kring återvinning av plast och förpackningsmaterial har säkert också uppmuntrat odlarna att delta i insamlingen. Jag vill tacka jordbrukarna, 4H-organisationerna och samarbetsparterna för en lyckad insamling”, säger Timo Räsänen, kommersiell direktör på Yara Suomi.

Vid premieringstillfället i Helsingfors överräckte Räsänen en check på 137 736 euro till Suomen 4H-liitto. Insamlingens intäkter används till ungdomarnas löner och till att stöda ungdomsarbetet.

”Vi vill möjliggöra för ungdomar att bära ansvar för miljön på ett konkret sätt och samtidigt sysselsätta sig och tjäna egna pengar. Rejäl handling insamlingen är ett ypperligt sätt att öka ungdomarnas kännedom om cirkulär ekonomi”, säger Suomen 4H:s VD Tomi Alakoski.

”Jag har haft äran och glädjen att i cirka 10 år fungera som säckinsamlingens beskyddare. Under de senaste 40 åren har närmare 38 miljoner kilo samlats in och det är en enorm miljögärning. Framför allt är det en fin möjlighet för 4H-ungdomarna, för vilka insamlingen kan vara den första arbetserfarenheten. Jag är stolt över att vara med som beskyddare även nästa år”, kommenterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Erkännanden för ett väl gjort arbete

Iisalmen 4H-yhdistys premierades för att föreningen kommit med som ny insamlingsplats. Den andra premieringen tillföll Kristinestads 4H-förening för att ha nästan tredubblat insamlingsmängden till 30 300 kilo. Båda föreningarna tilldelades en gåvocheck på 500 euro.

Säckinsamlingen arrangeras av Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, lokala 4H-föreningar och Yara Suomi Oy. I insamlingen deltar även Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Lantmännen Feed Oy, Tilasiemen Oy, Lassila & Tikanoja och Maaseudun Tulevaisuus.

Tilläggsuppgifter:

Timo Räsänen, kommersiell direktör, Yara Suomi, tel. 050 337 4514
Tomi Alakoski, VD, Suomen 4H, tel. 040 501 5307
Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, tel. 040 563 6127

Bild på ungdomar som packar säckar, fotograf: Tiina Rinne

Back to top of page