Finlands svenska 4H utsåg 4H-hjältar jubileumsåret till ära featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Finlands svenska 4H utsåg 4H-hjältar jubileumsåret till ära

Under Finlands svenska 4H:s 90-årsjubileumseminarium 18 september i Helsingfors utsågs för första gången fyra 4H-hjältar representerande de fyra h:na huvud, hjärta, hand och hälsa.

Till 4H-hjältar utsågs riksdagsassistent och f.d. förbundsordförande för Svensk Ungdom Christoffer Ingo, entreprenör och inspiratör Michaela Finne, ekobonden Anna Alm, och tyngdlyftaren och tränaren Fredrik Smulter, som alla varit 4H:are som yngre. Dessa fyra är inspirerande förebilder för barn och unga idag.

Motiveringarna till utmärkelsen lyder enligt följande:

Huvud står för kunskap och självständigt tänkande. Christoffer Ingo har viljan att påverka och en lång erfarenhet som politiker bl.a. som förbundsordförande för Svensk Ungdom. Han har kunskap och en vilja att aktivt delta i samhällsdebatten. Det senaste exemplet på det var hans kandidatur i riksdagsvalet.

Hjärtat står för samarbete och omtanke. I Michaela Finne ser vi en entusiastisk och företagsam ung kvinna. Hon sprudlar av glädje, hjälper andra att se det värdefulla i sig själv och möjliggör samarbete genom att bl.a. arrangera Frukostflickorna, en mötesplats och gemenskap för kvinnor. Hon sprider också inspiration som en micro influenser på sociala medier.

Handen står för det kreativa och konkreta görandet som ekobonden Anna Alm ger prov på i.o.m. drivandet av Mörby gård och den nya satsningen med Svartå Kvarn. Hon är aktiv i många nätverk och tar med öppna armar emot olika besöksgrupper till sin gård och berättar om lantbruksnäringen.

Hälsa står för välmående. Fredrik Smulter är ett praktexempel på en välmående individ som trivs i naturen, gör medvetna matval och bryr sig också om djurens välmående. Detta har han gett prov på inte bara i sin karriär som framgångsrik idrottare, utan också redan som ung 4H:are då han skötte sin 4H-grisgård.

Bild på 4H-hjältarna från vänster Michaela Finne, Anna Alm och Christoffer Ingo

Tilläggsinformation:
Finlands svenska 4H
Kommunikatör Petra Ingo
Tel. 043 824 8703
petra.ingo@fs4h.fi
www.fs4h.fi

Finlands svenska 4H är en barn- och ungdomsorganisation med dryga 4500 medlemmar i Svenskfinland. I verksamheten aktiveras barn och ungdomar, stärks den sociala kompetensen och färdigheterna för arbetslivet, samt väcks intresse för landsbygden. I 4H lär vi genom att göra.

Back to top of page