Fs4h  /  Nyheter
g
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Finlands svenska 4H utsåg 4H-hjältar jubileumsåret till ära

Under Finlands svenska 4H:s 90-årsjubileumseminarium 18 september i Helsingfors utsågs för första gången fyra 4H-hjältar representerande de fyra h:na huvud, hjärta, hand och hälsa. Till 4H-hjältar utsågs riksdagsassistent och f.d. förbundsordförande för Svensk Ungdom Christoffer Ingo, entreprenör och inspiratör Michaela Finne, ekobonden Anna ...

Läs mera

Pin It on Pinterest