Pressmeddelande: Säckinsamlingen Rejäl handling startar featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Pressmeddelande: Säckinsamlingen Rejäl handling startar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling.

Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi. I säckinsamlingen deltar även Hankkija, Lantmännen Agro, Raisioagro och Tilasiemen. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Jordbrukarna för säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun, sammanlagt cirka 250. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna. Till insamlingen mottas Yaras gödselsäckar, gödselpallarnas huvor och Hankkijas, Lantmännen Agros, Raisioagros och Tilasiemens utsädesstorsäckar.

Jordbrukarna kan föra färdigt packade säckar till insamlingsplatserna eller be hjälp av 4H-ungdomar med att sortera och packa beroende på ort. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsstället till återvinning. Efter tvätt, söndermalning och smältning används säckarna som råvara till returplastprodukter.

Säckinsamlingen har arrangerats allt sedan år 1975, sammanlagt har cirka 37 miljoner kilo plast samlats in. I fjol återvanns 656 ton plast. Cirka 70 procent av Yaras gödselsäckar som levererats till jordbruken returnerades till insamlingen.

Arbetserfarenhet för ungdomar

Insamlingen sysselsätter hundratals ungdomar runt om i Finland och för många är det ett första sommarjobb. I fjol deltog 136 4H-föreningar i insamlingen.

Säckar samlas in i hela landet under tiden maj till augusti. På de flesta orter i Nyland pågår insamlingen under tiden 15 maj–23 juni. I Österbotten är insamlingstiden 1 juni–31 juli. Kyrkslätt, Sjundeå och Åboland har egna specifika insamlingstider. Insamlingstider och -platser här.

Följ Rejäl handling säckinsamlingen i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram): #RejälHandling #ReiluTeko.

Back to top of page