Pressmeddelande: Bra resultat i säckinsamlingen Rejäl handling featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Pressmeddelande: Bra resultat i säckinsamlingen Rejäl handling

Inom Rejäl handling -kampanjen samlade 4H-ungdomarna 656 ton säckar i somras.

Säckinsamlingen arrangerades av Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, de lokala 4H-föreningarna och Yara Suomi Oy. I insamlingen deltog också Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Raisioagro Oy och Tilasiemen Oy. Kanslichef Jaana Husu-Kallio vid Jord och skogsbruksministeriet var insamlingens beskyddare.

Vid premieringstillfället i Helsingfors överräckte försäljningschef Timo Räsänen en check på 128 419 euro till Suomen 4H-liittos VD Tomi Alakoski. Intäkterna från insamlingen används till de ungdomars löner, som deltagit i säckinsamlingen, och till att stöda ungdomsarbetet.

Vid tillfället premierades den 4H-förening, som ökat den insamlade mängden säckar mest från i fjol. Diplomet överräcktes till verksamhetsledare Kirsi Siltamäki från Härmänmaan 4H-förening. Föreningen samlade in 32 557 kilo säckar i år, 5 498 kilo mer än året innan.

– Rejäl handling -kampanjen är en flera årtionden lång, fin tradition. Även i år samlades en betydande mängd plastavfall in till återvinning. I kampanjen förverkligas även fint 4H-organisationernas värden. Ungdomarna får arbetserfarenhet och kampanjen är samtidigt en viktig miljögärning, konstaterar Tomi Alakoski.

– Samarbetet med 4H är värdefullt för oss. Vi sköter den till varje producent tillhörande produktansvarsskyldigheten, genom att erbjuda våra kunder möjligheten att återvinna säckarna. 4H sköter säckinsamlingsplatserna runt om i Finland och Yara står för transporten av säckarna från insamlingsplatserna till återvinning. Tack för samarbetet även till i insamlingen medverkande handelspartners. Det är fint att denna verksamhet erbjuder arbetsmöjligheter till 4H-ungdomarna, konstaterar Timo Räsänen.

Tack vare insamlingen togs cirka 70 procent av de till jordbruken levererade gödselsäckarna tillvara. 4H-ungdomarna har samlat gödsel- och utsädessäckar allt sedan år 1975, sammanlagt cirka 37 miljoner kilo. Efter tvätt, söndermalning och uppsmältning används säckarna som råvara till returplast.

Tilläggsinformation:

Aino Tonttila, organisationschef Suomen 4H-liitto, 040 066 4199, 

Seija Luomanperä, kommunikationschef Yara Suomi Oy, 050 552 1540, 

Petra Ingo, informatör Finlands svenska 4H, 043 824 8703, 

Back to top of page