Elin Vide från Närpes 4H blev årets medlem featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Elin Vide från Närpes 4H blev årets medlem

Elin Vide har av Finlands svenska 4H:s styrelse utsetts till årets medlem för 2017. 18-åriga Elin studerar vid Närpes gymnasium och har varit medlem i 4H i 10 år.

I motiveringen konstaterar styrelsen att ”Elin är en 4H-medlem som har en mycket bred erfarenhet av 4H-verksamheten. Hon har varit en aktiv egenuppgiftsutförare och byklubbs medlem. Hon har deltagit i läger och på marknader och har avancerat från klubbledare och hjälpledare till att vara ansvarig för Matskolans planering och den praktiska koordineringen av föreningens arbetsförmedling. Givetvis har hon utfört uppdrag inom föreningens arbetsförmedling samt dessutom renoverat föreningens nya klubblokal i Pörtom”.

Inom 4H-verksamheten får Elin möjlighet att ägna tid åt sitt matlagnings- och bakningsintresse samt skytte. Övriga hobbyn som Elin ägnar sig år är revy.

”Elin är så otroligt duktig på allt hon företar sig, konstaterar Närpes 4H:s verksamhetsledare Ann-Katrin Enqvist glatt. Genom sitt enorma intresse för allt mellan himmel och jord, har Elin verkligen varit en inspirerande och uppskattad medlem i 4H såväl som en tillgång för föreningen. Elin är en pålitlig och glad tusenkonstnär, ett föredöme för alla 4H:are, avslutar Ann-Katrin nöjt”.

Utmärkelsen delas nu ut för 56:te gången. Årets medlem utsågs första gången år 1962.

Inom 4H verksamheten fostras barn och unga till ansvarstagande, företagsamma vuxna. 4H-gruppaktiviteterna lär medlemmen praktiska färdigheter samtidigt som den sociala kompetensen utvecklas. 4H kurserna och utbildningarna fördjupar medlemmens kunnande och väcker intresse för sysselsättning och företagande.

Finlands svenska 4H är en riksomfattande, enig och ständigt utvecklande finlandssvensk barn- och ungdomsorganisation som utvecklar medlemmarnas självkänsla, företagsamhet och intresse för lokalsamhället samt för landsbygden och dess mångsidiga näringar.

Tilläggsinformation:

Ann-Katrin Enqvist, verksamhetsledare, Närpes 4H, 050 566 8485

Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, 040 5636127

Petra Ingo, informatör, Finlands svenska 4H, 043 8248703

Back to top of page