Nyanställning på Finlands svenska 4H featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Nyanställning på Finlands svenska 4H

Finlands svenska 4H har anställt pol. kand. Nora Backlund, Vörå, för att utveckla organisationens verksamhet kring cirkulär ekonomi. Det konkreta arbetet görs inom 4H:s projekt Spektrum – hållbarhetsvecka och kunskapsmaterial. Projektet är finansierat av Aktion Österbotten, leader programmet, och syftar till en ökad insikt och aktion för en hållbar livsstil.

Nora kommer närmast från MTK Varsinais-Suomi där hon jobbat som projektinformatör inom temat mark- och vattenhushållning. Hennes erfarenhet av hållbarhetstemat är bred. Under åren 2017-2018 har hon varit med och kartlagt intresset för cirkulär ekonomi inom jordbruksbranschen samt ordnat diskussionstillfällen kring temat.

­”Vi är glada över att ha fått Nora med i kollegiet. Det finns ett uttalat behov i vår organisation av att öka kunskapen kring cirkulärekonomi. Vi vill utveckla konkreta aktiviteter för barn och unga som ökar deras förståelse för cirkulär ekonomi och som bidrar till en balanserad inställning till klimatförändringen”, konstaterar Camilla Wahlsten, verksamhetsledare vid Finlands svenska 4H.

Nora har påbörjat sitt arbete vid 4H-kontoret i Vasa den 2.12. I januari informerar Finlands svenska 4H närmare om sin satsning på temat cirkulär ekonomi och projektet Spektrum.

Inom 4H-verksamheten fostras barn och unga till ansvarstagande, företagsamma vuxna. 4H-gruppaktiviteterna lär medlemmen praktiska färdigheter samtidigt som den sociala kompetensen utvecklas. 4H-kurserna och utbildningarna fördjupar medlemmens kunnande och väcker intresse för sysselsättning och företagande.

Finlands svenska 4H är en riksomfattande, enig och ständigt utvecklande finlandssvensk barn- och ungdomsorganisation som utvecklar medlemmarnas självkänsla, företagsamhet och intresse för lokalsamhället samt för landsbygden och dess mångsidiga näringar.

Bild på Nora Backlund

Tilläggsinformation:

Nora Backlund, projektledare, Finlands svenska 4H, tfn 044 079 7079
Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, tfn 040 563 6127

Back to top of page