Lina-Lotta Kavander från Lovisa är Årets medlem i södra Finland 2018 featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Lina-Lotta Kavander från Lovisa är Årets medlem i södra Finland 2018

Finlands svenska 4H:s styrelse har utsett Lina-Lotta Kavander till årets 4H-medlem i södra Finland 2018. 18-åriga Lina-Lotta studerar vid Lovisa gymnasium och har varit medlem i 4H i 9 år.

Styrelsen konstaterar i sin motivering att ”Lina-Lottas 9-åriga medlemskap har de senaste åren blommat ut i ett mycket aktivt deltagande i föreningens arbetsförmedling. Hon är mycket omtyckt av kunderna och är ett fantastiskt PR-ansikte för alla 4H:are som jobbar inom föreningarnas arbetspooler.”

Lina-Lotta har jobbat året runt i Östnylands 4H:s arbetsförmedling sedan år 2016. Hon har flera kunder som hon hjälper med städning och andra vardagssysslor 1-2 gånger per månad. De äldre kunderna uppskattar henne stort, eftersom hon också har tid att prata med dem en stund.

Lina-Lottas stora intresse är hästar och i yngre ålder jobbade hon med 4H-egenuppgiften Hästen och premierades under åren 2011-12 av Östnylands 4H. Under de senaste åren har hon deltagit i både nationell och internationell verksamhet i 4H. Bland annat har hon deltagit i flera nordiska ungdomsveckor och ett nordiskt 4H-läger.

”Lina-Lotta är en äkta 4H:are som aktivt deltagit i verksamheten. Hon är ett inspirerande exempel för andra ungdomar i trakten och ställer alltid upp då det behövs”, berättar Anna Liljeström, verksamhetsledare för Östnylands 4H.

Inom 4H verksamheten fostras barn och unga till ansvarstagande, företagsamma vuxna. 4H-gruppaktiviteterna lär medlemmen praktiska färdigheter samtidigt som den sociala kompetensen utvecklas. 4H kurserna och utbildningarna fördjupar medlemmens kunnande och väcker intresse för sysselsättning och företagande.

Finlands svenska 4H är en riksomfattande, enig och ständigt utvecklande finlandssvensk barn- och ungdomsorganisation som utvecklar medlemmarnas självkänsla, företagsamhet och intresse för lokalsamhället samt för landsbygden och dess mångsidiga näringar.

Tilläggsinformation:

Anna Liljeström, verksamhetsledare, Östnylands 4H, 050 4678092

Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, 040 5636127

Petra Ingo, informatör, Finlands svenska 4H, 043 8248703

Back to top of page