Säckinsamlingen är ett bra exempel på cirkulär ekonomi featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Säckinsamlingen är ett bra exempel på cirkulär ekonomi

I somras samlade 4H-ungdomarna sammanlagt 611 ton plast i form av använda gödsel- och utsädessäckar.

Säckinsamlingen arrangerades av Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, de lokala 4H-föreningarna och Yara Suomi Oy. I insamlingen deltog också Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Raisioagro Oy och Tilasiemen Oy. Kanslichef Jaana Husu-Kallio vid Jord och skogsbruksministeriet var insamlingens beskyddare.

Vid premieringstillfället i Helsingfors överräckte försäljningschef Timo Räsänen en check på 119 615 euro till Suomen 4H-liitto och Finlands svenska 4H. Intäkterna från insamlingen används till löner till de ungdomar som jobbat med säckinsamlingen samt till att stöda 4H:s ungdomsarbete.

Vid tillfället premierades den 4H-förening, som ökat den insamlade mängden säckar mest från i fjol. Diplomet överräcktes till verksamhetsledare Julia Mali från Tusby 4H-förening. Föreningen samlade in 10 609 kilo säckar i år, nästan tre gånger mer än året innan. Som årets nykomling premierades Ilomantsis 4H-förening.

De finlandssvenska 4H-föreningarna samlade i år sammanlagt närmare 60 000 kilo plast. I Svenskfinland samlades mest säckar i Kristinestads och Närpes 4H-föreningar. Båda föreningarna samlade över 10 000 kilo plast var.

4H-ungdomarna har samlat gödsel- och utsädessäckar allt sedan år 1975, sammanlagt över 37 miljoner kilo. Efter tvätt, söndermalning och uppsmältning används säckarna som råvara till returplast. Utan säckinsamlingen skulle säckarna hamna på avstjälpningsplatserna.

Back to top of page