Jordbrukarna gör miljögärningar och unga sysselsätts lokalt featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter, Press

Jordbrukarna gör miljögärningar och unga sysselsätts lokalt

Säckinsamlingen börjar igen. Till följd av Coronapandemin är ungas sommarsysselsättning viktigare än någonsin. Underhåll av lokala insamlingsplatser och mottagning av jordbrukarnas återvunna säckar är ett bra och enkelt sätt för unga att sysselsättas.

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och lokala 4H-föreningarna ordnar även i sommar säckinsamlingen Rejäl Handling, tillsammans med Yara Finland som huvudfinansiär. I Säckinsamlingen deltar också Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen, Tilasiemen, A-Rehu, Lassila & Tikanoja, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygens Folk.

Säckinsamlingen har en lång tradition och pågått ända sedan 1975. Under den tiden har närmare 40 miljoner kilogram säckar samlats in för återvinning. Under 2020 gjordes alla tiders rekord och knappt 800 000 kilogram plast samlades in.

I insamlingen mottas Yaras gödselsäckar, stora- och småsäckar, och skyddshuvor från gödselpallar. Därtill mottas säckar från andra tillverkare: Ekogödselsäckar från Lantmännen Agron och A-Rehus gödselsäckar. Utsädesstorsäckar från Hankkija, Lantmännen Agro, Peltosiemen och Tilasiemen. Fodersäckar, både små- och storsäckar från Hankkija, A-Rehu och Lantmänen Agro. Papperssäckar och säckar från övriga tillverkare mottas ej.

”Allt fler gödselsäckar återvinns och återanvänds via Rejäl Handling- säckinsamlingskampanjen. Enligt våra uträkningar återvinns över 80 % av Yaras storsäckar via säckinsamlingen”, berättar Roland Westerberg kommersiell direktör för Yara Finland.

Säckinsamlingen är ett bra exempel på cirkulär ekonomi

Säckar samlas in i hela landet under tiden maj till augusti. Jordbrukarna hämtar de tomma säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun. Omkring 100 föreningar runt om i landet deltar i Rejäl Handling-kampanjen och samlar in säckar på 180 insamlingsplatser. Närmaste insamlingsplats hittas på fs4h.fi/sackinsamling. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsplatserna till Lassila & Tikanojas produktionsanläggningar där de återvinns.

Jordbrukarnas positiva inställning till säckinsamlingen Rejäl handling garanterar att mer än varannan gödsel- och utsädessäck återvänder som råvara till plastindustrin eller till annan trygg återvinning. Den insamlade mängden överstiger målsättningen på 16 procent som är intaget i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall – i fjol togs cirka 70 procent av säckmaterialet tillvara.

Ungas sysselsättning i centrum i 4H-verksamheten

I säckinsamlingen 2021 lyfts särskilt ungas möjlighet till sysselsättning, till följd av pandemin har många unga blivit utan sommarjobb för andra året i rad. 4H har ett ansvar att göra sin andel för ungas sysselsättning.

”Ungdomarna får viktig arbetserfarenhet och för många är det ett första sommarjobb. Särskilt värdefullt är det så här i undantagstider när ungdomar är bekymrade gällande framtiden och möjligheterna till sommarjobb. Årligen kommer nya unga med i verksamheten, medan en del fortsätter ivrigt från år till år, berättar Camilla Wahlsten, verksamhetsledare för Finlands svenska.

Lokala 4H föreningarna sysselsätter årligen många unga via säckinsamlingen. Föreningarna fungerar som ansvarsfulla arbetsgivare till unga och ombesörjer inskolningen och löneutbetalningen. Jordbrukarna har genom säckinsamlingen en fin möjlighet att delta i miljöarbetet samt stöda lokala 4H-föreningens verksamhet och ungas möjlighet till sommarjobb.

Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Säckinsamlingens öppningswebinarium ordnas 10.6.2021 kl. 13–14. Anmäl dig med via yara.fi/reiluteko. Tillställningen är öppen för alla.

 

Tilläggsuppgifter:

https://fs4h.fi/sackinsamling/
Roland Westerberg, kommersiell direktör, Yara Finland, tfn. 050 325 8279
Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H, tfn. 040 563 6127

 

 

Back to top of page